STYPENDIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Do 25.10.2017r można składać wnioski o przyznanie stypendium Dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych,  matematyki lub przedsiębiorczości.

Szczegółowych informacji udziela pedagog Dominika Jania-Michalak

Zbiórka dla Emilii – podsumowanie

Uprzejmie informujemy, że podczas piątkowej zbiórki wolontariusze szkolnego Klubu Ośmiu zebrali na leczenie chorej Emilki 1136,97 zł. Serdecznie dziękujemy za ofiarność!
Jednocześnie przypominamy, że nadal prowadzimy zbiórkę zakrętek, które można przynosić do małego internatu.