Zakończenie roku klas III

1
„Pamiętajcie o tej szkole,
przecież stąd wyszliście…”

25 kwietnia 2014 r. w sali widowiskowej MOKiS odbyło się zakończenie roku szkolnego uczniów klas III. Uroczystość uświetnili swą obecnością p. Wicestarosta Tomasz Suś, przedstawiciele Rady Rodziców, Dyrekcja oraz grono pedagogiczne I LO im. T. Kościuszki. Wystąpiła szkolna orkiestra, zaśpiewał chór, a podziękowaniom i wspomnieniom nie było końca….
Jednak najważniejsi tego dnia byli absolwenci, którzy w odświętnych strojach przybyli, by odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Wielu z nich zasłużyło na szczególne uznanie, ponieważ uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. W tym roku świadectwa z wyróżnieniem otrzymało aż 58 uczniów, a ich nazwiska znalazły się w Złotej Księdze.

Wśród tegorocznych absolwentów było wiele osób, które reprezentowały naszą szkołę w zawodach sportowych, tanecznych i konkursach przedmiotowych. Liczną grupę stanowili wolontariusze Klubu Ośmiu, którym osobiście dziękowała p. Bożena Serwińska. Warto dodać, iż decyzją Rady Pedagogicznej, Medal Szkoły przyznano uczennicy klasy 3C Edycie Szczypce.
Na koniec oficjalnej uroczystości wystąpili uczniowie klasy 3B, którzy wielokrotnie dali się poznać jako zespół utalentowany artystycznie. Potem absolwenci udali się na spotkania z wychowawcami, by po raz ostatni zasiąść w szkolnych ławkach…

Agnieszka Panuś

Więcej w specjalnym numerze igLO już wkrótce!