Małopolski Program Stypendialny Dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych

Nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2014/2015 planowany jest na listopad 2014 roku. Szczegóły dotyczące Programu Stypendialnego dostępne są na stronie internetowej WWW.stypendia.mcp.malopolska.pl oraz u pedagoga szkolnego.