Palenie Szkodzi

Dnia 20 listopada b.r.  odbył się Światowy Dzień Rzucania Palenia. W najbliższym czasie w ramach lekcji wychowawczych przeprowadzone zostaną przez przewodniczących klas krótkie prezentacje dotyczące zdrowego trybu życia i wpływie papierosów na ludzki organizm.

Samorząd uczniowski pragnąc pobudzić świadomość młodzieży o skutkach palenia tytoniu organizuje konkurs na plakat „PALENIE SZKODZI” promujący zdrowy tryb życia bez papierosów. Plakaty należy dostarczyć do opiekuna samorządu uczniowskiego p. Joanny Kazaneckiej w terminie do dni 18 XII. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie A2, należy je podpisać na odwrocie podając imię i nazwisko oraz klasę. Bliższych informacji na temat konkursu udziela Dominik Dziadek z kl. I c.