Dofinansowanie do zakupu podręczników

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawości, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników proszeni są o jak najszybszy kontakt z pedagogiem szkolnym Ewą Robak (gabinet obok szatni szkolnych)