Świadectwa maturalne

Świadectwa maturalne po sesji poprawkowej można odbierać w sekretariacie o piątku 11.09.2015 od godziny 8:00

Roman Pitak