Zebrania z Rodzicami klas II

Zebrania z Rodzicami klas II odbędą sie w środę 16 września o godzninach ustalonych przez wychowawców.