Będzie się działo!!!!

We środę na lekcji drugiej i trzeciej w auli szkolnej, odbędzie się debata z udziałem kandydatów na przewodniczącego SU I LO . Na widowni zasiądą uczniowie klas pierwszych:

1a, 1b, 1c, 1d, 1e. Serdecznie zapraszam.

Przewodniczący SU Szymon Jasek