Prosimy o przeznaczenie 1% podatku na rzecz naszej Szkoły

Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o przeznaczenie 1% podatku na rzecz naszej Szkoły. Dane do wypełnienia druku PIT znajdują się na poniższej grafice: