O Marcinie Mazurku z 3a…

… jeszcze nie było, a to przecież wybitny twórca muzyki i aranżer. O, np. ostatnio napisał muzykę do filmu „The Last Walk”…