„Noc Matematyki”

30 marca 2017 roku w godzinach 17:00 – 21:00, czyli już w najbliższy czwartek – odbędą się w naszej szkole wykłady, warsztaty, konkursy i ciekawe zajęcia z matematyki, informatyki i logiki.

„Noc Matematyki” jest to przedsięwzięcie, które zostanie zorganizowane w ZSO po raz trzeci i jest objęte Patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w roku 2017, wraz z innymi działaniami „Matematycznego Koła Naukowego”.

Ramowy program „Nocy Matematyki” znajduje się w gablocie przed salą numer 6 oraz na innych tablicach ogłoszeniowych na terenie szkoły. Dokładną informację o zajęciach można uzyskać również od nauczycieli matematyki.

Ze względu na dużą liczbę uczestników prosimy o zapisywanie się na poszczególne zajęcia  u pani mgr Renaty Radoń, u Izabeli Lenart z klasy 1C lub u Aleksandry Podgórskiej z klasy 1E.

Zachęcamy do udziału wszystkich uczniów, nie tylko tych zainteresowanych matematyką.

Zespół Przedmiotowy Matematyki w ZSO w Myślenicach