Nauczyciele

Nazwisko i imię Przedmiot
Bandoła Katarzyna język polski
Baran Anna fizyka, matematyka
Biela Anna język niemiecki, wos
Bielińska Agnieszka religia
Dyląg Dariusz informatyka, geografia
Faracik Sylwia historia, wos, pp
Jania-Michalak Dominika pedagog, pp
Kazanecka Joanna historia, wos
Klemp Joanna język francuski
Kowalska-Zahel Agata język niemiecki
Kucharczyk Grażyna biologia, wf
Kucharczyk Łukasz wf
Kuś Robert język polski
Latosiewicz Angelika pedagog
Łętocha Grażyna biologia, pp
Łotocka Agnieszka wf
Machnik Barbara język angielski
Madej Joanna język angielski
Majdecka Irena chemia
Manjura-Krawczyk Katarzyna język angielski
Matlak-Tryka Elżbieta język polski
Murzyn Zbigniew chemia, pp
Nowacki Szymon język angielski
Paliński Ryszard wf
Paniak Ewa pedagog
Panuś Agnieszka język polski, pedagog
Pikulska-Woźniczka Maria biblioteka, język rosyjski
Pitak Roman wicedyrektor, informatyka, biblioteka
Podgórska Aleksandra psycholog
Polewka Marzena matematyka
Profic Edyta język angielski
Proszek Agnieszka wicedyrektor, fizyka
Przybyło Dorota matematyka
Przybyło Sławomir matematyka
Radoń Renata matematyka
Robak Ewa biblioteka
Rokosz-Kowalska Izabela geografia
Ruman Agnieszka geografia, wf
Rusek Maria wf
Rusnak Krzysztof religia
Rychlicka Joanna język angielski, język polski
Ryś Katarzyna język łaciński, język polski
Socha Celina język angielski
Sosin Katarzyna język angielski, język niemiecki
Sośnicka Anna wiedza o kulturze
Spyt Ryszard wiedza o kulturze
Strzelec Beata historia, wos
Sztangret Katarzyna język polski
Szwed-Kostecka Joanna język łaciński
Szymoniak Anita biblioteka, pp
Ślósarz Jacek dyrektor, fizyka
Święch Elżbieta wf
Twardowska Małgorzata biologia, pp
Wojtycza Alicja język niemiecki
Xięska Lucyna język angielski
Zawadzińska Zuzanna edb, wos