Nauczyciele

Nazwisko i imię Przedmiot
Bandoła Katarzyna język polski
Baran Anna fizyka, matematyka
Biela Anna język niemiecki
Dyląg Dariusz informatyka, geografia
Faracik Sylwia historia, wos, pp
Jania-Michalak Dominika pedagog, pp
Kazanecka Joanna historia, wos
Klemp Joanna język francuski
Kosińska Alicja matematyka
Kowalska-Zahel Agata język niemiecki
Kucharczyk Grażyna biologia, wf
Kuś Robert język polski
Latosiewicz Angelika pedagog
Łętocha Grażyna biologia, pp
Łotocka Agnieszka wf
Madej Joanna język angielski
Majdecka Irena chemia
Manjura-Krawczyk Katarzyna język angielski
Matlak-Tryka Elżbieta język polski
Murzyn Zbigniew chemia, pp
Nowacki Szymon język angielski
Paliński Ryszard wf
Paniak Ewa pedagog
Panuś Agnieszka język polski, pedagog
Pikulska-Woźniczka Maria biblioteka, język rosyjski
Pitak Roman wicedyrektor, informatyka, biblioteka
Podgórska Aleksandra psycholog
Polewka Marzena matematyka
Profic Edyta język angielski
Proszek Agnieszka wicedyrektor, fizyka
Przybyło Dorota matematyka
Radoń Renata matematyka, informatyka
Rokosz-Kowalska Izabela geografia
Ruman Agnieszka geografia, wf
Rusek Maria wf
Rychlicka Joanna język angielski, język polski
Ryś Katarzyna język łaciński, język polski
Semik Lucyna religia
Serwińska Bożena wf
Socha Celina język angielski
Sosin Katarzyna język angielski, język niemiecki
Sośnicka Anna wiedza o kulturze
Spyt Ryszard wiedza o kulturze
Strzelec Beata historia, wos
Szczepaniec Lucyna język angielski
Szczęsna Czesława język niemiecki
Sztangret Katarzyna język polski
Szymoniak Anita biblioteka, pp
Ślósarz Jacek dyrektor, fizyka
Święch Elżbieta wf
Twardowska Małgorzata biologia, pp
Wojtycza Alicja język niemiecki
Zawadzińska Zuzanna edb, wos