Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wymianę stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2”.

Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2 – dodano 6 maja 2016 r.

Sprostowanie do pytania nr 14 – dodano 9 maja 2016 r.

Zmiany SIWZ – dodano 6 maja 2016 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat szkoły), nie później niż do dnia 12.05.2016 r. do godz. 9:00 – dodano 6 maja 2016 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (gabinet Dyrektora) dnia 12.05.2016 r. o godz. 9:30 – dodano 6 maja 2016 r.

Rozstrzygnięcie wyboru oferty – dodano 7 czerwca 2016 r.

Dla ułatwienia złożenia oferty umieściliśmy poniżej załączniki do SIWZ w dwóch wersjach edytowalnych:

WERSJA *.DOCX

WERSJA *.ODT

Dokumenty do pobrania:
Projekt umowy
Budynek Internatu LO wymiana okien – przedmiar
Opis techniczny
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zestawienie stolarki – inwentaryzacja
Projekt stolarki okiennej – detale
Okno O1 i O2
Okno O3
Okno O4
Okno O5
Okno O6
Okno O7 i O8
Okno O9 A
Okno O9 B
Okno O10
Okno O11
Okno O12