Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

budzet-obyw3

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami.
Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.
Budżet Obywatelski to w sumie 6 mln zł – po 1 mln zł dla każdego subregionu!

Komunikat dotyczący sposobu głosowania
W związku z Państwa licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, iż w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego, mieszkańcy Małopolski, mogą oddać głos na jedno zadanie subregionalne i jedno zadanie powiatowe.
Mogą Państwo również zagłosować tylko na jedno wybrane przez siebie zadanie (np. jedno subregionalne lub jedno powiatowe) przy czym z uwagi na fakt, iż głosowanie jest jednorazowe pozbawiają się Państwo możliwości późniejszego oddania głosu na drugie z zadań.
Przypominamy również, iż zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych w przypadku głosowania poprzez wrzucenie karty do urny wyborczej lub głosowania korespondencyjnego każda karta powinna być umieszczona w odrębnej, zaklejonej kopercie celem zapobieżenia przetwarzania danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione. Tak zabezpieczone koperty mogą być zbiorczo wrzucone do urny wyborczej lub wysłane pocztą.
Jeżeli zdecydują się Państwo oddać swój głos za pomocą karty papierowej mogą ją Państwo wypełnić drukiem maszynowym lub komputerowym. W takiej formie nie można wypełniać jedynie pól dotyczących podpisów pod oświadczeniami. Podpisy te muszą być złożone własnoręcznie przez osobę głosującą. Przy wypełnianiu karty do głosowania prosimy zwrócić szczególną uwagę na fakt podpisania przez Państwa obydwu oświadczeń.

Zadania, na które możesz zagłosować!
Więcej TUTAJ.
budzet-obyw2