klasa matematyczno-fizyczna

Nauka w klasie o profilu matematyczno – fizycznym pomoże Ci rozwijać zainteresowania przedmiotami ścisłymi oraz umożliwi kształcenie na kierunkach ścisłych. Przygotujesz się do zdania matury w zakresie rozszerzonym z matematyki i fizyki, co da Ci możliwość dostania się na studia techniczne, matematykę, ekonomię, astronomię i fizykę.

To klasa dla osób, które wiążą swoją m2przyszłość z naukami ścisłymi. Ten profil ułatwi dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą, a ta tendencja jeszcze przez długie lata nie ulegnie zmianie.

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy dodatkowo:

 •  język angielski techniczny – od klasy drugiej,
 •  przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i innych wybranych przedmiotów,
 • wyjazdy na wykłady z matematyki i fizyki między innymi na Uniwersytet Jagielloński i Akademię Górniczo Hutniczą,
 •  wyjazdy na Małopolską Noc Naukowców,
 • zajęcia kółka matematycznego i fizycznego,
 • możliwość uczestniczenia w Roku Zerowym AGH z matematyki lub fizyki na terenie szkoły,
 • wyjazdy do Ogrodu Doświadczeń,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, języków obcych – jeśli zaistnieje taka potrzeba,
 • możliwość organizowania i propagowania nauk przyrodniczych prowadzone dla przedszkoli.

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:m1

 • Mistrz Matematyki ZSO,
 • Powiatowe Zawody Matematyczne,
 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z matematyki i fizyki,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA,
 • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotów Ścisłych Sowa Matematyczna,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”.

Klasy o profilu matematyczno-fizycznym są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • automatykę i robotykę,
 • fizykę stosowaną,
 • mechatronikę,
 • informatykę,
 • astronomię,
 • fizykę medyczną,
 • matematykę,
 • budownictwo,
 • architekturę,
 • ekonomię,
 • elektrotechnikę,
 • telekomunikację,
 • prawo,
 • medycynę.