klasa biologiczno-chemiczna

SAMSUNG DIGITAL CAMERAKlasy biologiczno- chemiczne realizują w zakresie rozszerzonym biologię i chemię, co pozwala uczniom przygotować się z nich do matury i daje szeroki wachlarz możliwości w wyborze studiów. Kierunki przyrodnicze są obecnie bardzo pożądane.

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy dodatkowo:

 • przygotowanie do zdania egzaminu  maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i innych wybranych przedmiotów,
 • wyjazdy na wykłady na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
 • wycieczki do Muzeum Zoologii, Anatomii czy Farmacji.
 • zajęcia kółka biologii i chemii,
 • zajęcia terenowe np. w Ogrodzie Botanicznym, ZOO czy choćby nad Rabą lub w lesie na Chełmie.

b1Każda klasa biologiczno- chemiczna uczestniczy w akcji „sprzątanie świata” oraz w sesji ekologicznej, którą uczniowie przygotowują w formie projektu i prezentują na swojej pierwszej w życiu sesji naukowej z udziałem zaproszonych gości.

 Szkoła współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody, dzięki czemu młodzież ma łatwy dostęp do prasy ekologicznej oraz możliwość startowania i zdobywania laurów w konkursach przyrodniczych (np. Mój Las) i olimpiadach- np. Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej czy także w konkursach chemicznych.

Klasy o profilu biologiczno-chemicznym są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • medycynę
 • farmację
 • fizjoterapię
 • stomatologię
 • analitykę medyczną
 • biotechnologię
 • biofizykę
 • psychologię•

b3