klasa matematyczno-geograficzna

Wszystkim uczniom zainteresowanym naukami matematycznymi, przyrodniczymi oraz językami obcymi proponujemy kształcenie w klasie o profilu matematyczno-geograficznym.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to:   

matematyka, geografia, język angielski.

g2Ukończenie klasy o profilu matematyczno–geograficzno daje olbrzymie możliwości wyboru z szerokiego wachlarza kierunków studiów uniwersyteckich, technicznych, medycznych, ekonomicznych również o charakterze międzynarodowym, gdzie językiem wykładowym jest język angielski.

 

 

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy dodatkowo:

 • wyjazdy zagraniczne – na razie były organizowane wyjazdy do Włoch, Francji, Hiszpanii,
 • wycieczki przedmiotowe, Zloty na Kudłaczach,
 • spotkania z ciekawymi podróżnikami,
 • g1wyjazdy na wykłady o tematyce geograficznej na Uniwersytet Jagielloński, Akademię Pedagogiczną,
 • wycieczki organizowane przez Szkolne Koło PTT
 • przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii i języka angielskiego,
 • wyjazdy na wykłady z matematyki między innymi na Uniwersytet Jagielloński i Akademię Górniczo Hutniczą,
 • wyjazdy na Małopolską Noc Naukowców,
 • zajęcia kółka matematycznego,
 • możliwość uczestniczenia w Roku Zerowym AGH z matematyki na terenie szkoły,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki- jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach i olimpiadach, np.:g4

 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka, geografia),
 • corocznie w nasze szkole odbywa się powiatowy „Konkurs wiedzy o górach”,
 • szkolne konkursy fotograficzne o tematyce geograficznej,
 • uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w corocznie organizowanej olimpiadzie języka angielskiego oraz powiatowym konkursie języka angielskiego, w którym od lat nasi uczniowie są laureatami,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA,
 • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotów Ścisłych Sowa Matematyczna,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”.

Klasy o profilu matematyczno-geograficznym są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • geodezja i kartografia,
 • geologia,
 • turystyka i rekreacja,
 • telekomunikację
 • zarządzanie firmami, ludźmi, projektami
 • administracja,
 • architektura,
 • architektura krajobrazu,
 • bankowość,
 • budownictwo,
 • finanse , rachunkowość
 • filologia, językoznawstwo
 • górnictwo.