klasa humanistyczna

Klasa o profilu humanistycznym kierowana jest głównie do pasjonatów literatury, historii, kultury i sztuki. W klasach będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

 h2W profilu humanistycznym poszerzysz wiedzę o literaturze i kulturze zarówno polskiej, jak i europejskiej. Nauczysz się krytycznie patrzeć na dzieła literackie, filmowe, teatralne, muzyczne i malarskie, ponieważ one stanowią przedmiot analizy na lekcjach języka polskiego. Dzięki zajęciom z historii i wos-u zrozumiesz współczesność poprzez poznawanie przeszłości. Zdobędziesz umiejętność krytycznego oceniania rzeczywistości oraz wyciągania własnych wniosków. Ten profil da Ci liczne okazje do wyrażania własnych przemyśleń, poglądów oraz szlifowania warsztatu dyskusji.

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy dodatkowo:h3

 • wyjścia do teatru, kina, opery ,
 • spotkania z politykami, samorządowcami, europosłami,
 • uczestniczenie jako obserwatorzy w rozprawach sądowych,
 • redagowanie gazetki szkolnej,
 • uczestniczenie w warsztatach dziennikarskich,
 • uczestniczenie w warsztatach „Akademia nowoczesnego patriotyzmu”
 • aktywność społeczna (np. udział w akcjach charytatywnych),
 • przygotowanie powiatowych sesji przedmiotowych,
 • przygotowanie akademii i występów o zasięgu powiatowym lub wojewódzkim.

Organizujemy i bierzemy udział w licznych olimpiadach oraz konkursach np.:h1

 • Olimpiada Historyczna Parlamentaryzm polski; Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej; Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • konkursy międzynarodowe: Międzynarodowy Węgiersko-Polski Konkurs Historyczny; Międzynarodowy Konkurs Historyczny Śląskie Zamki i Pałace
 • konkursy ogólnopolskie: Konkurs wiedzy o UJ; Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim; Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; Ogólnopolski Konkurs Piosenki w Warszawie
 • Wojewódzki Konkurs Kolęd „Wesołą nowinę bracia śpiewajcie”; Powiatowe Dyktando.

Klasy o profilu humanistycznym są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • prawo,
 • politologia
 • filologie obce nowożytne
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • język w komunikacji społecznej
 • europeistyka, amerykanistyka
 • stosunki międzynarodowe
 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • dziennikarstwo
 • polonistyka
 • historia
 • psychologia
 • filozofia
 • archeologia
 • etyka
 • etnologia i kulturoznawstwo
 • aktorstwo