Tag Archives: konkurs

SUKCES REDAKCJI „igLO”

   Z wiglo_konkurs_3ielką radością informujemy, iż redakcja naszej internetowej gazetki zajęła I miejsce w III Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych. Konkurs organizowany był przez Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach pod patronatem Starosty Powiatu Myślenickiego. Rywalizowały w nim zespoły redakcyjne z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie jednego egzemplarza gazetki szkolnej oraz numeru specjalnego w formie tabloidu. „LOL” – tabloid z życia fikcyjnej szkoły zredagowany przez licealistów „Kościuszki” został uznany przez jury za najlepszy. 9 kwietnia członkowie redakcji „igLO” wraz z opiekunem p. Agnieszką Panuś wzięli udział w uroczystym rozdaniu nagród w obecności Wicestarosty Tomasza Susia, Prezesa Stowarzyszenia „Pomoc Zespołowi Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach” Jerzego Cachla oraz przedstawicieli „Dziennika Polskiego” i „Gazety Myślenickiej”.

Dokładniejsza relacja z konkursu – już w kwietniowym numerze ‘igLO”!

iglo_konkurs_4 iglo_konkurs_2 iglo_konkurs_1

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego ogłasza konkurs na sztukę teatralną!

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest z myślą o młodych autorach, którzy chcą podzielić się swoimi poglądami nt. współczesności.
2. Tematyka utworów jest nieograniczona — jedynym warunkiem jest to, żeby prace dotyczyły aktualnych problemów młodzieży.
3. Utwory konkursowe mogą liczyć maksymalnie do 20 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5).
4. Można przedstawić do konkursu jeden utwór napisany indywidualnie lub będący wynikiem współpracy 2-3 autorów.
5. Na konkurs należy zgłaszać teksty, które nie były dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie pseudonimem / kodem (u góry nad tytułem). Ten sam pseudonim / kod powinien znaleźć się na dołączonej do utworów kopercie, zawierającej dane osobowe autora / autorów: imię i nazwisko, klasę oraz e-mail.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
6. Termin składania prac upływa 31 marca 2015 roku.
7. Prace konkursowe oceni jury w składzie:
Przewodniczący — p. Jacek Ślósarz (dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego)
p. Agnieszka Panuś
p. Katarzyna Bandoła
p. Ryszard Spyt
8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 10 kwietnia 2015 roku.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!

Agnieszka Panuś