olimpiada języka angielskiego

Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego odbędzie się
dnia 14 listopada ( poniedziałek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej.
Uczestnicy proszeni są o punktualne przybycie. Etap szkolny, polegający
na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, trwa 60 minut. Uczniowie
biorący udział w Olimpiadzie zostaną oddelegowani z drugiej i trzeciej
godziny lekcyjnej.

Angliści