Zakończenie roku klas III

1
„Pamiętajcie o tej szkole,
przecież stąd wyszliście…”

25 kwietnia 2014 r. w sali widowiskowej MOKiS odbyło się zakończenie roku szkolnego uczniów klas III. Uroczystość uświetnili swą obecnością p. Wicestarosta Tomasz Suś, przedstawiciele Rady Rodziców, Dyrekcja oraz grono pedagogiczne I LO im. T. Kościuszki. Wystąpiła szkolna orkiestra, zaśpiewał chór, a podziękowaniom i wspomnieniom nie było końca….
Jednak najważniejsi tego dnia byli absolwenci, którzy w odświętnych strojach przybyli, by odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Wielu z nich zasłużyło na szczególne uznanie, ponieważ uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. W tym roku świadectwa z wyróżnieniem otrzymało aż 58 uczniów, a ich nazwiska znalazły się w Złotej Księdze.
Czytaj dalej Zakończenie roku klas III