Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021!

Przedstawiamy wam Kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:

Kandydaci 2020/2021

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego Michał Kurek 3G