Szkoła pamięta

Nasze Liceum przystąpiło do akcji „Szkoła pamięta”, która ma  zachęcić uczniów do upamiętnienia ważnych rocznic i postaci historycznych. Akcja ma uwrażliwi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o osobach, szczególnie tych, które są związane z historią danego miejsca, regionu  oraz zwrócić  większą  uwagę na historię swojej małej ojczyzny. W ramach akcji 28 listopada 2021 r. uczniowie klas 3BG i 3GG pod opieką nauczycielek historii mgr Beaty Strzelec i mgr Sylwii Faracik odwiedzili groby żołnierzy polskich na cmentarzu  w Myślenicach.  Uczniowie zapalili znicze i uczcili pamięć tych, którzy  oddali swoje życie walcząc o wolną ojczyznę.

Protokół Szkolnej Komisji Wyborczej wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Szkolna Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w ZSO w Myślenicach na rok szkolny 2021/2022 pod przewodnictwem Kacpra Śmiłka z klasy 3e stwierdza, że w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wzięło udział 719 uprawnionych. Głosów ważnych oddano – 712, a głosów nieważnych – 7. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Czytaj dalej Protokół Szkolnej Komisji Wyborczej wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Badminton

W miniony piątek(2021-10-22) w ramach propagowania różnorodnych form ruchu i całożyciowej dbałości o sprawność fizyczną uczniowie I LO mieli okazję przyjrzeć się bliżej dyscyplinie jaką jest Badminton. Myśleniccy mistrzowie tej dyscypliny czyli : Tomasz Proszek i Tomasz Matoga przybliżyli młodzieży rys historyczny , zasady i zaprezentowali podstawowe zagrania w ramach lekcji pokazowej. Obydwoje są utytułowanymi zawodnikami rozpoznawalnymi w całej Polsce zdobywając wiele medali na ogólnopolskich turniejach najwyższej rangi. Dzięki takim inicjatywom młodzież ma możliwość poznać nowe dyscypliny ,które w przyszłości mogą stać się ich pasją, bądź sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu.

II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Praktycznych Umiejętności Cyberbezpieczeństwa

Celem konkursu jest kształtowanie umiejętności i rozszerzanie praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie. Chcemy obudzić w uczniach pasję, otworzyć możliwości kariery zawodowej, dać szansę zmierzenia się z innymi, wyłonić największe polskie talenty oraz nagrodzić zwycięzców. 

Czytaj dalej II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Praktycznych Umiejętności Cyberbezpieczeństwa

WYBORY SAMORZĄDU!!!

Komunikat Samorządu Uczniowskiego !


W dniu 11.10.2021 r. zebrał się Samorząd Uczniowski I LO w Myślenicach i powołał Szkolną Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego  na rok szkolny 2021/2022.

Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej  –   Kacper Śmiłek    –   kl.  III E Członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej: 1. Paweł Adamczyk     –   kl. III E 2. Maciej Gościniak  –  kl. III E 3. Szymon Jania  –  kl. III E 4. Radosław Cygan – kl. III E
Kalendarz wyborczy do SU : 11.X powołanie Komisji Wyborczej i ogłoszenie wyborów przez Szkolną  Komisję Wyborczą i podanie jej do wiadomości uczniów. 12 X-19 X zgłoszenia kandydatów do Komisji. 19 X ogłoszenie listy kandydatów i dostarczenie przew. Komisji informacji o kandydacie         i jego program 20 X – 27.10 X kampania wyborcza 27.X debata kandydatów ( aula) 28 X godz. 8-15 wybory 29 X ogłoszenie wyników
Kandydat na przewodniczącego ma dostarczyć do przewodniczącego  Komisji Wyborczej          ( Kacper Śmiłek III E ) w formie elektronicznej program , informacje o sobie ,zdjęcie . Materiały te będą wykorzystane do prezentacji o kandydatach i zamieszczone na stronie szkoły. Materiały reklamowe mogą być zawieszane tylko i wyłącznie na tablicach ogłoszeń !!!!!!


Opiekun SU: Ryszard Paliński

Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej: Kacper Śmiłek

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego

Dnia 30.09.2021 roku uczniowie klasy 3B wraz z panią profesor Grażyną Kucharczyk i panią profesor Izabellą Pawlikowską wybrali się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostali podzieleni na dwie grupy i wraz z przewodniczkami ruszyli w podróż po botanicznym świecie. W ciągu dwóch godzin mieli okazję zobaczyć ciekawe okazy roślin z różnych zakątków Ziemi. Powitała ich jedna z najcenniejszych roślin w ogrodzie- mający ponad 100 lat daktylowiec kanaryjski znajdujący się w szklarni Victoria. Udało im się również obejrzeć wystawę roślin biblijnych, w której można było dostrzec m.in. judaszowca oraz drzewo figowe, którego liście były w starożytnej sztuce stosowane jako prototyp bielizny. W muzeum obecnym na terenie ogrodu znajdowały się m.in. kręgi wieloryba, a także szafa złożona z 80 kawałków różnych gatunków drewna. Młodzież miała okazję odwiedzić świat kaktusów, storczyków i roślin wodnych. Uczniowie mogli zweryfikować i wzbogacić swoją wiedzę botaniczną  przykładami  roślin występujących w Ogrodzie Botanicznym. Na koniec każdy otrzymał czas wolny, który mógł przeznaczyć na indywidualne zwiedzanie ciekawych zakątków ogrodu. Pomimo deszczowej pogody wycieczka udała się i uczniowie wrócili zadowoleni oraz bogatsi o nową wiedzę. 

Agnieszka Leśniak 3B

Zapraszamy na XXIX Olimpiadę Informatyczną

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych uzdolnionych informatycznie i służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi są układanie algorytmów i programowanie.

W tym roku szkolnym Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, pod patronatem honorowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uruchomiła Program Stypendialny Olimpiady Informatycznej. W ramach tego Programu laureaci krajowej Olimpiady oraz olimpiad międzynarodowych, otrzymają wysokie stypendia. Wszyscy laureaci i finaliści otrzymają nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów i partnerów.

Czytaj dalej Zapraszamy na XXIX Olimpiadę Informatyczną

Konkurs Informatyczny Bóbr 2021

Tegoroczna edycja Konkursu Informatycznego Bóbr startuje już 8 listopada 2021 r. Gorąco zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs Bóbr to świetna okazja do rozwoju uczniów – szkół podstawowych i średnich – oraz do zdobycia cennej wiedzy, doświadczeń i umiejętności, które mogą być następnie wykorzystane jako narzędzie szybszej i skuteczniejszej nauki, ale też przy edukowaniu przyszłych specjalistów – informatyków, programistów i innych zawodów wykorzystujących nowoczesne oprogramowanie i technologię informacyjną i komunikacyjną. Bóbr nie jest kolejnym, nudnym konkursem edukacyjnym, lecz nowoczesną i realną szansą na rozwój młodych ludzi!

Czytaj dalej Konkurs Informatyczny Bóbr 2021

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji – nowa odsłona Regionalnego Programu Stypendialnego

STYPENDIA
Ruszył program stypendialny im. św. Jana Pawła II. Wszyscy uczniowie oraz studenci pierwszego roku mogą starać się o wsparcie stypendialne za szczególne osiągnięcia: w zakresie aktywności społecznej, artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych, w naukach ścisłych, w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.
Na szczególną uwagę zasługują stypendia, które dotychczas nie były dostępne w programie wsparcia Województwa Małopolskiego. Są to:
• stypendium w zakresie aktywności społecznej dla uczniów i studentów, którzy wykazują się zaangażowaniem na rzecz społeczności do której należeli lub należą, wykraczającej poza zwyczajowo przewidziane obowiązki,
• stypendium w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć dla uczniów, którzy wykazują uzdolnienia w wielu dziedzinach i nie dają się przypisać do określonej grupy uczniów zdolnych (np. humanistów); co istotne, uczeń, który ubiega się o co najmniej dwa rodzaje stypendiów zostaje z mocy Regulaminu zakwalifikowany do tej kategorii,
• stypendium w zakresie nauk ścisłych dla uczniów – dotychczas niedostępne, a tylko po części realizowane przez Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE, gdzie brano pod uwagę także przedmioty przyrodnicze i języki obce.

Regulamin ostateczny z numerem znajduje się tutaj –> regulamin.pdf (www.malopolska.pl). Można też kliknąć na grafice poniżej.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 15 października 2021 r.
Więcej informacji u pedagoga szkolnego Dominiki Jania-Michalak