WYBORY SAMORZĄDU!!!

Komunikat Samorządu Uczniowskiego !


W dniu 11.10.2021 r. zebrał się Samorząd Uczniowski I LO w Myślenicach i powołał Szkolną Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego  na rok szkolny 2021/2022.

Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej  –   Kacper Śmiłek    –   kl.  III E Członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej: 1. Paweł Adamczyk     –   kl. III E 2. Maciej Gościniak  –  kl. III E 3. Szymon Jania  –  kl. III E 4. Radosław Cygan – kl. III E
Kalendarz wyborczy do SU : 11.X powołanie Komisji Wyborczej i ogłoszenie wyborów przez Szkolną  Komisję Wyborczą i podanie jej do wiadomości uczniów. 12 X-19 X zgłoszenia kandydatów do Komisji. 19 X ogłoszenie listy kandydatów i dostarczenie przew. Komisji informacji o kandydacie         i jego program 20 X – 27.10 X kampania wyborcza 27.X debata kandydatów ( aula) 28 X godz. 8-15 wybory 29 X ogłoszenie wyników
Kandydat na przewodniczącego ma dostarczyć do przewodniczącego  Komisji Wyborczej          ( Kacper Śmiłek III E ) w formie elektronicznej program , informacje o sobie ,zdjęcie . Materiały te będą wykorzystane do prezentacji o kandydatach i zamieszczone na stronie szkoły. Materiały reklamowe mogą być zawieszane tylko i wyłącznie na tablicach ogłoszeń !!!!!!


Opiekun SU: Ryszard Paliński

Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej: Kacper Śmiłek