Skład i cele działania Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY:  Karol Musielak 2G

Wiceprzewodniczący:   Karol Kiszka  2G ,
Jarosław Skóra 2B

Skarbnik:  Rafał Cygan 2G

Sekretarz:  Łukasz Gołąb 2G

Pozostali członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego:

Weronika Kęsek 2B

Katarzyna Firek 2A

Jakub Kosek 2A

 

Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego jest pan prof. Ryszard Paliński .

 

Główne cele działalności Rady Samorządu Uczniowskiego:

 • Zachęcenie uczniów naszego liceum do aktywnego udziału w życiu szkoły
 • Angażowanie uczniów w charytatywną pracę na rzecz potrzebujących
 • Rozwijanie w uczniach chęci do poznania i pogłębiania wiedzy z zakresu kultury
 • Integracja między klasami (chęć niesienia wzajemnej pomocy)
 • Przedstawienie dyrekcji potrzeb uczniów
 • Organizacja życia szkolenego

Zaplanowane wydarzenia :

 1. Cecyliada (22 listopad 2017 r.)
 2. Wyjazd na KMŚ w piłce siarkowej mężczyzn (18 grudzień 2017 r.)
 3. Dzień Walentynkowy (8 luty 2018 r.)
 4. Konkurs na „Najmilszego Ucznia”( 15,23 marzec 2018 r.)
 5. Pożegnanie klas trzecich (27 kwietnia 2017)
 6. Dzień sportu ( czerwiec 2017)
 7. Szkolne zawody sportowe
 8. Konkursy tematyczne
 9. Udział Su w obchodach 110-lecia szkoły

Pomysły związane z życiem uczniów:

 • Organizowanie wyjazdów na wydarzenia sportowe czy kulturowe
 • Utworzenie forum, gdzie zostaną zrzeszeni przewodniczący klas (ułatwienie w porozumiewaniu się)