Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach ogłasza przetarg nieograniczony na: Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2.”

Ofertę należy złożyć w sekretariacie ZSO w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8
do dnia 22 czerwca 2017 r. godz. 11:00.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 526299-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Przedmiar instalacji CO

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Dokumenty do pobrania:

Projekt CO:
Strona tytułowa
Opis techniczny
Oświadczenia
CO-01
CO-02
CO-03
CO-04
CO-05
CO-06
CO-07
P1

Specyfikacja techniczna:
Specyfikacja techniczna – strona tytułowa
Specyfikacja techniczna

Link do BIP