poprawkowy egzamin maturalny z matematyki

Wszystkich przystępujących do poprawkowego egzaminu z matematyki zapraszamy na zajęcia z matematyki w terminach:

Wtorek (2015-08-18) godz. 10:00
Środa (2015-08-19) godz. 12:00

Zajęcia prowadzi p. Wysocka. Ze względu na prace remontowe prowadzone w szkole sala będzie podana bezpośrednie przed zajęciami.

W poniedziałek 24.08 o godzinie 10:00 chętni mogą przystąpić do rozwiązywania próbnego arkusza z matematyki. Po „egzaminie” zostaną przedstawione i omówione rozwiązania pooszczególnych zadań. Udział w tych zajęciach należy zgłosić telefonicznie lub na adres e-mail: rpitak@almalo.edu.pl (Informacja potrzebna do przygotowania odpowiedniej liczby arkuszy)

Deklaracje maturalne 2014/2015

Uczniowie klas trzecich, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 muszą złożyć deklarację wstępną do 30 września 2014 r. Uczniowie wypełniają deklaracje przez internet wg instrukcji poniżej. Absolwenci z lat poprzednich, którzy chcą podwyższyć wynik egzaminu lub przystąpić do innych  przedmiotów dodatkowych składają deklarację wg wzoru dostępnego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Termin składania deklaracji dla absolwentów z lat ubiegłych upływa 7 lutego 2015 Czytaj dalej Deklaracje maturalne 2014/2015