Almalo - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
E-mail :rpitak(at)almalo.edu.pl.

Wymagania edukacyjne
   
  biologia 
 chemia poziom podstawowy 
 chemia poziom rozszerzony 
 chemia_techniczna 
 edukacja dla bezpieczeństwa 
 elementy biofizyki 
 fizyka poziom podstawowy 
 fizyka poziom rozszerzony 
 geografia poziom rozszerzony 
 geografia poziom podstawowy 
 historia i społeczeństwo 
 historia poziom podstawowy 
 historia poziom rozszerzony 
 informatyka 
 język angielski 
 język angielski_naukowy 
 język francuski 
 język niemiecki 
 język rosyjski 
 jezyk polski 
 matematyka w naukach przyrodniczych 
 matematyka dodatkowa 
 matematyka poziom podstawowy 
 matematyka poziom rozszerzony 
 przyroda 
 religia 
 wychowanie fizyczne 
 wspólczesne narzędzia informatyki 
 wiedza o kulturze 
 wos poziom podstawowy 
 wos poziom rozszerzony 
 wiedza o świecie współczesnym