Almalo - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
E-mail :rpitak(at)almalo.edu.pl.

Wymagania edukacyjne
 Po gimnzajum 
  biofizyka 
 biologia poziom podstawowy i rozszerzony 
 chemia poziom podststawowy 
 chemia poziom rozszerzony 
 chemia techniczna klasa 2 
 chemia techniczna klasa 3 
 edukacja dla bezpieczeństwa 
 elementy biofizyki 
 fizyka poziom podstawowy 
 fizyka poziom rozszerzony 
 geografia poziom podstawowy 
 geografia poziom rozszerzony 
 historia i społeczeństwo 
 historia poziom podstawowy 
 historia poziom rozszszerzony 
 informatyka 
 język angielski poziom podstawowy i rozszerzony 
 język angielski_naukowy 
 język niemiecki 
 język polski 
 język rosyjski 
 matematyka dodatkowa - il. godz 1+1 
 matematyka dodatkowa - il. godz 2+2  
 matematyka poziom podstawowy 
 matematyka w naukach przyrodniczych 
 podstawy przedsiębiorczości 
 przyroda 
 religia 
 wiedza o kulturze 
 wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy 
 wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 
 wiedza o świecie wspólczesnym 
 współczesne narzędzia informatyki 
 wychowanie fizyczne 
   
 Po szkole podstawowej 
 biologia poziom podstawowy 
 biologia poziom rozszerzony 
 chemia poziom podststawowy 
 chemia poziom rozszerzony 
 edukacja dla bezpieczeństwa 
 fizyka poziom podstawowy 
 fizyka poziom rozszerzony 
 geografia poziom podstawowy 
 geografia poziom rozszerzony 
 historia poziom podstawowy 
 historia poziom rozszszerzony 
 informatyka 
 język angielski poziom podstawowy i rozszerzony 
 język francuski 
 język niemiecki 
 język polski 
 język rosyjski 
 matematyka poziom podstawowy 
 matematyka poziom rozszerzony 
 plastyka 
 religia 
 wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy 
 wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 
 wychowanie fizyczne