Almalo - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
E-mail :rpitak(at)almalo.edu.pl.

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach na rok szkolny 2023/2024
(propozycja)
I PÓŁROCZE
Lp.WydarzenieDataOdpowiedzialny
1Inauguracja roku szkolnego4 września 2023wychowawcy klas
dyrekcja
2Zebrania z rodzicami klas 1.07 września 2023, godz.
17:00 - kl. A,B,G,H
17:30 - kl. C,D,J,K.
18:00 - kl E,F.
wychowawcy klas
dyrekcja
3Zebrania z rodzicami klas 2. i 3.12 września 2023,
(godz. ustalona przez wychowawcę)
wychowawcy klas
4Zebrania z rodzicami klas 4.13 września 2023,
17:00 - kl. 4A, 4B, 4C
17:30 - kl. 4D,4E, 4F, 4G
wychowawcy klas
dyrekcja
5Akcja "Sprzątanie świata" WRZESIEŃ 2023nauczyciele biologii i chemii
6Szkoleniowa Rada Pedagogicznapaździernik 2023-
7Akademia z okazji Święta
Komisji Edukacji Narodowej
13 października 2023nauczyciele wg przydziału czynności
8Olimpiada lingwistyki matematycznejpaździernik 2023,
Katarzyna Ryś
9Olimpiada geograficznapaździernik 2023nauczyciele geografii
10Olimpiada o Diamentowy Indeks AGHpaździernik 2023nauczyciele matematyki i fizyki
11Olimpiada Wiedzy Medialnejpaździernik 2023Joanna Rychlicka
12Liga tenisa Stołowegopaździernik 2023nauczyciele WF
13Wybory do Samorządu Uczniowskiegopaździernik 2023Ryszard Palinski
14Akademia z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości
10 listopada 2023nauczyciele wg przydziału czynności
15Rada Szkoleniowalistopad 2023-
16Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronnoscilistopad 2023Z. Zawadzińska
17Olimpiada historycznalistopad 2023nauczyciele historii
18Olimpiada "Losy żołnierza…"listopad 2023nauczyciele historii
19Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecielistopad 2023nauczyciele historii
20Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawielistopad 2023nauczyciele historii
21Olimpiada języka polskiegolistopad 2023nauczyciele języka polskiego
22Olimpiada biologicznapaździernik 2023G. Kucharczyk
23Olimpiada ekonomicznalistopad 2023nauczyciele PP
24Olimpiada matematycznalistopad 2023nauczyciele matematyki
25Olimpiada języka angielskiegolistopad 2023nauczyciele języka angielskiego
26Olimpiada wiedzy o UJlistopad 2023nauczyciele historii
27Spotkania wychowawców
z rodzicami klas I
15 listopada 2023, godz. 17:30wychowawcy klas
dyrekcja,
nauczyciele uczący
28Zebrania z rodzicami klas II i III i IVdruga połowa listopada 2023 (ustala wychowawca),
wychowawcy klas,
29Konkurs Chemicznygrudzień 2023nauczyciele chemii
30Szkolny konkurs o antykugrudzień 2023K. Ryś
31warsztaty poprawności językowej przy współpracy z UJgrudzień 2023K. Ryś
32Przygotowanie szkoły
do okresu świątecznego
od 11 grudnia 2023wychowawcy klas pierwszych
33Przegląd kolęd 21 grudnia 2023 r.`M. Druzgała
K. Grabowska-Ćwierz
34Wigilie klasowe22 grudnia 2023wychowawcy klas
35Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2023 r.-
36Rada Pedagogiczna
klasyfikacyjna śródroczna
08 stycznia 2024
godz 16:30
wszyscy uczący
37Przekazanie informacji rodzicom o wynikach klasyfikacji semestralnejdo 12 stycznia 2024 wychowawcy klas
dyrekcja,
nauczyciele uczący
II PÓŁROCZE
Lp.WydarzenieDataOdpowiedzialny
38Olimpiada wiedzy teologicznejstyczeń 2024Nauczyciele religii
39Zimowy Turniej Koszykówkistyczeń 2024R. Paliński
40Olimpiada wiedzy ekologicznej styczeń 2024nauczyciele biologii
41Ferie zimowe12 - 25 lutego 2024-
42Akademia z okazji Dnia Kobiet8 marca 2024nauczyciele wg przydziału czynności
43Dzień otwarty?wszyscy uczący
44Zebrania z rodzicami
klas I - III
kwiecień 2024
wszyscy uczący
dyrekcja
45Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 02 kwietnia 2024-
46Spotkania wychowawców
z rodzicami klas IV
marzec/kwiecień 2024wychowawcy klas III
dyrekcja
47Rada Pedagogiczna
klasyfikacyjna uczniów klas IV
23 kwietnia 2024
g. 17:00
wszyscy uczący
dyrekcja
48Zakończenie roku klas IV26 kwietnia 2024wszyscy uczący
49Egzamin maturalny
(w tym dni wolne od zajęć
dydaktycznych)
7-24 maja 2024
( 7, 8, 9, 13 maja 2024)
wszyscy uczący
50Zebrania z rodzicami klas I -III
Poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych
do 11 czerwca 2024wszyscy uczący
51Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna18 czerwca 2024 godz. 16:00wszyscy uczący
52Zakończenie roku szkolnego21 czerwca 2024wszyscy uczący