Almalo - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
E-mail :rpitak(at)almalo.edu.pl.

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach na rok szkolny 2021/2022
I SEMESTR
Lp.WydarzenieDataOdpowiedzialny
1Inauguracja roku szkolnego1 września 2021wychowawcy klas
dyrekcja
2Zebrania z rodzicami klas I06 września 2021, godz.
17:00 - kl. A,B,C,
17:30 - kl. D,E,F.
wychowawcy klas
dyrekcja
3Zebrania z rodzicami klas II I III (po szkole post.)8 września 2021,
17:00
wychowawcy klas
dyrekcja
4Zebrania z rodzicami klas III po gimnazjum9 września 2021,
17:00 - kl. 3AG, 3BG,
17:30 - kl. 3CG,3DG,
18:00G - KL 3EG, 3FG, 3GG
wychowawcy klas
dyrekcja
5Akcja "Sprzątanie świata" 13 IX 2021nauczyciele biologii i chemii
6Rada Pedagogiczna14 IX 2021 godz. 17:30-
7Szkoleniowa Rada Pedagogicznapaździernik 2021-
8Akademia z okazji Święta
Komisji Edukacji Narodowej
15 października 2021nauczyciele wg przydziału czynności
9Olimpiada lingwistyki matematycznejpaździernik 2021Dorota Przybyło,
Katarzyna Ryś
10Olimpiada geograficznapaździernik 2021nauczyciele geografii
11Olimpiada o Diamentowy Indeks AGHpaździernik 2021nauczyciele matematyki i fizyki
12Olimpiada Wiedzy Medialnejpaździernik 2021Joanna Rychlicka
13Liga tenisa Stołowegopaździernik 2021nauczyciele WF
14Wybory do Samorządu Uczniowskiegopaździernik 2021Ryszard Palinski
15Kwesta na cmentarzu1 XI 2021nauczyciele historii
16Akademia z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości
10 listopada 2021nauczyciele wg przydziału czynności
17Rada Szkoleniowaluty 2022-
0Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronnoscilistopad 2021Z. Zawadzińska
00listopad 2021Z. Zawadzińska
18Olimpiada historycznalistopad 2021nauczyciele historii
19Olimpiada "Losy żołnierza…"listopad 2021nauczyciele historii
20Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecielistopad 2021nauczyciele historii
21Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawielistopad 2021nauczyciele historii
22Olimpiada języka polskiegolistopad 2021nauczyciele języka polskiego
0Olimpiada biologicznapaździernik 2021G. Kucharczyk
23Olimpiada ekonomicznalistopad 2021nauczyciele PP
24Olimpiada matematycznalistopad 2021nauczyciele matematyki
25Olimpiada języka angielskiegolistopad 2021nauczyciele języka angielskiego
26Olimpiada wiedzy o UJlistopad 2021nauczyciele historii
27Spotkania wychowawców
z rodzicami klas I
16 listopada 2021, godz. 17:30wychowawcy klas
dyrekcja,
nauczyciele uczący
28Zebrania z rodzicami klas II i IIIdruga połowa listopada 2021 (ustala wychowawca),
wychowawcy klas,
29Konkurs Chemicznygrudzień 2021nauczyciele chemii
30Szkolny konkurs o antykugrudzień 2021K. Ryś
31warsztaty poprawności językowej przy współpracy z UJgrudzień 2021K. Ryś
32Przygotowanie szkoły
do okresu świątecznego
od 9 grudnia 2021wychowawcy klas pierwszych
33Przegląd kolęd 21 grudnia 2021 r.`A. Proszek
A. Panuś
34Wigilie klasowe22 grudnia 2021wychowawcy klas
35Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2021 r.-
36Rada Pedagogiczna
klasyfikacyjna śródroczna
12 stycznia 2022
godz 17:00
wszyscy uczący
37Ferie zimowe17 - 30 stycznia 2022-
38Przekazanie informacji rodzicom o wynikach klasyfikacji semestralnejdo 14 stycznia 2022 wychowawcy klas
dyrekcja,
nauczyciele uczący
II SEMESTR (wersja robocza)
Lp.WydarzenieDataOdpowiedzialny
39Olimpiada wiedzy teologicznejstyczeń 2022Nauczyciele religii
40Zimowy Turniej Koszykówkistyczeń 2022R. Paliński
41Olimpiada wiedzy ekologicznej styczeń 2022nauczyciele biologii
42Akademia z okazji Dnia Kobiet8 marca 2022nauczyciele wg przydziału czynności
43Spotkania wychowawców
z rodzicami klas III (po gimnazjum)
07 kwietnia 2022
g. 17:00
wychowawcy klas III
dyrekcja
44Zebrania z rodzicami
klas I - III (po szkole podst.)
17 marca 2022
g. 17:00
wszyscy uczący
dyrekcja
45Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19 kwietnia 2022-
46Rada Pedagogiczna
klasyfikacyjna uczniów klas III
27 kwietnia 2022
g. 17:00
wszyscy uczący
dyrekcja
47Zakończenie roku klas III (po gimnazjum)29 kwietnia 2022wszyscy uczący
48Akademia z okazji
Konstytucji 3 Maja
29 kwietnia 2022nauczyciele wg przydziału czynności
49Egzamin maturalny
(w tym dni wolne od zajęć
dydaktycznych)
4-20 maja 2022
(4, 5, 6, 9 maja 2022)
wszyscy uczący
50Zebrania z rodzicami klas I -III
Poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych
do 9 czerwca 2022wszyscy uczący
51Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna21 czerwca 2022 godz. 16:00wszyscy uczący
52Zakończenie roku szkolnego24 czerwca 2022wszyscy uczący