BohaterON – zachęcam do udziału !

Po raz kolejny nasza szkoła przystępuje do projektu BohaterON tym razem w innej zmienionej formule. BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON –włącz historię !

Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

W 2022 roku tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpią wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl – nowym wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Każdy wpis to znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich oraz młodych pamiętających i dumnych ze swojej historii.

Proszę o dokonywanie wpisów do października. Nauczyciele chętni do udziału w projekcie znajdą materiały do zajęć na https://bohateron.pl/edukacja/materiały-do-zajec/. W ramach projektu można przeprowadzić lekcję historii.

Zachęcam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału !

Opiekun Wolontariatu Szkolnego.

Edyta Profic.

Szkoły pełne talentów

Nasza szkoła bierze udział w akcji Lidla – Szkoły Pełne Talentów, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży oraz zmobilizowanie lokalnej społeczności do wsparcia działań szkoły. Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu, odebrać TALENCIAKI za każde wydane na zakupy 50 zł (w zakupach musi znaleźć się owoc lub warzywo), które w formie papierowej należy przekazać szkole (wrzucić do specjalnego pudelka w bibliotece) lub zeskanować kod i przekazać punkty na konto I Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach.
Zapraszamy wszystkich do zabawy i wspierania akcji, dzięki której szkoła może pozyskać nagrody wspierające edukację i zabawę. Akcja trwa od 5 września do 18 listopada.

Egzaminy poprawkowe

Matura poprawkowa z języka angielskiego i matematyki odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00

Egzamin klasyfikacyjny z języka niemieckiego odbędzie się 19 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00

Egzamin poprawkowy z języka polskiego odbędzie się 22 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00

Egzamin poprawkowy z matematyki dodatkowej odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00

Uczniowie I LO uczestnikami projektu „#Młodzi Małopolanie.EU”.

Pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizowany był projekt pt. #MłodziMałopolanie.EU, który polegał na konsultacjach dotyczących: postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce, efektów ich wdrażania, a przede wszystkim oczekiwań młodzieży wobec proponowanych obszarów wsparcia oraz wypracowaniu wniosków, które posłużą, jako impakt do nowego programu. W programie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z 18 szkół średnich naszego regionu zarekomendowani przez poszczególne Starostwa Powiatowe. W tym gronie znalazła się reprezentacja I LO im. T. Kościuszki w składzie: Szymon Jania i Kacper Zmarzlik uczniowie klasy 3E oraz Sylwia Faracik koordynator powiatowy projektu. W ramach spotkań online i zjazdu w Krakowie uczniowie poznawali  zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz ich wykorzystania na inwestycje w Małopolsce. Zagadnienia te omawiali przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz specjaliści z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ostatnim etapem projektu był czterodniowy wyjazd studyjny do Brukseli, który odbył się w dniach 19 – 22 czerwca 2022 r. Podczas wyjazdu zwiedziliśmy Gandawę, Antwerpię oraz Brukselę. Gościliśmy w instytucjach unijnych: w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i Komitecie Regionów. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej oraz jej funkcjonowania a także nawiązali liczne znajomości z uczniami z naszego regionu. Uczestnicy projektu będą pełnić rolę ambasadorów Funduszy Europejskich w Małopolsce, zachęcając innych do aktywnego korzystania z możliwości, jakie dają nam środki unijne oraz uświadamiać mieszkańcom efekty ich wdrażania w najbliższym otoczeniu i regionie.

Sukces Natalii Klimas i Macieja Gościniaka

Poseł Władysław Kurowski wspólnie z Biurem Komunikacji Społecznej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Starostwem Powiatowym w Myślenicach zorganizował konkurs wiedzy o sejmie dla uczniów ze szkół średnich, z terenu powiatu myślenickiego i suskiego, w którym wzięło udział ponad 50 osób. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu zasad i trybu powoływania posłów, senatorów, Prezydenta RP, zadań i funkcji Sejmu i Senatu, wiedzy o współczesnym sejmie oraz  regulaminu Sejmu. W zmaganiach najlepsi okazali się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Myślenicach. I miejsce zajęła Natalia Kilmas, a II miejsce Maciej Gościniak, oboje z klasy 3E. Gratulujemy sukcesu!

Komunikat Powiatu Myślenickiego

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwo Powiatowego w Myślenicach informuje, że dla kandydatów którzy nie dostali się do żadnej ze szkół przewiduje się możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów Liceum Ogólnokształcącego w:

🟢 Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem: matematyka, biologia, język angielski,

🟢 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem: biologia, geografia lub chemia, język angielski.

Warunkiem otwarcia w/w oddziałów jest złożenie podania o przyjęcie do wybranej szkoły, przez minimum 28 uczniów (do każdej ze szkół).

🟢 Dodatkowo informujemy, że w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Sułkowicach zostały jeszcze wolne miejsca w następujących oddziałach:

➡️Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

➡️Technik Mechatronik

➡️Technik Mechanik CNC

➡️Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

➡️Branżowa Szkoła I Stopnia wielozawodowa