Almalo - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
E-mail : rpitak(at)almalo.edu.pl.

  
1)Statut ZSO w Myślenicach
 Statut I LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
 Statut II LO dla Dorosłych w Myślenicach
  
 wzór zwolnienia, wzór usprawiedliwienia
 wzór zwolnienia (uczeń pełnoletni), wzór usprawiedliwienia (uczeń pełnoletni)

2)Plany nauczania oddziałów w roku szkolnym 2022/2023

3)Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych

4)Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

5)Zasady przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności

6)Regulamin wycieczek szkolnych

Wzór karty wycieczki
Wzór oświadczenia rodziców
Wzór oświadczenia uczniów


7)Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

8)Procedury bezpieczeństwa w szkole znajdują się : Bezpieczna szkoła + w punktach 2 i 3.
Samorząd uczniowski:
1)Regulamin samorządu uczniowskiego

Programy:
1)Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny (dla uczniów po gimnazjum)

2)Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny (dla uczniów po SP)