Almalo - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
E-mail : rpitak(at)almalo.edu.pl.

  
1)Statut
 wzór zwolnienia, wzór usprawiedliwienia
 wzór zwolnienia (uczeń pełnoletni), wzór usprawiedliwienia (uczeń pełnoletni)

2)Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych

3)Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

4)Zasady przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności

  
5)Regulamin wycieczek szkolnych

Wzór karty wycieczki
Wzór oświadczenia rodziców
Wzór oświadczenia uczniów


6)Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Samorząd uczniowski:
1)Regulamin samorządu uczniowskiego

Programy:
1)Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny