Skład, cele i działania Samorządu Uczniowskiego

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY:  Kacper Śmiłek 2E

Wiceprzewodniczący:  Paweł Adamczyk   2E

Skarbnik:  Natalia Klimas 2E

Sekretarz:  Maciej Gościniak 2E

Pozostali członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego:

Szymon Jania 2E

Radosław Cygan 2E

Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego jest pan prof. Ryszard Paliński .

Główne cele działalności Rady Samorządu Uczniowskiego:

  • Zachęcenie uczniów naszego liceum do aktywnego udziału w życiu szkoły
  • Angażowanie uczniów w charytatywną pracę na rzecz potrzebujących
  • Rozwijanie w uczniach chęci do poznania i pogłębiania wiedzy z zakresu kultury
  • Integracja między klasami (chęć niesienia wzajemnej pomocy)
  • Przedstawienie dyrekcji potrzeb uczniów
  • Organizacja życia szkolnego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2020/2021

Grudzień:

-Założenie szkolnego instagrama
-Zorganizowanie E-JASEŁEK na platformie Teams
-Zorganizowanie turnieju szkolnego w grze HaxBall

Styczeń:

-Zorganizowanie turnieju e-sportowego

Luty:

-Organizacja poczty walentynkowej
-Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, spotkanie z psychologiem
-Światowy Dzień Kota, zbiórka karmy

Marzec:

-Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet
-Konkurs Talentów
-Stworzenie podcastu szkolnego „Kościuch Podcast”

Kwiecień:

Światowy dzień czekolady
-Dzień Ziemi
-Pożegnanie klas III maturalnych

Maj:

-Wybory na najmilszego ucznia i uczennice
-Noc filmowa

Czerwiec:

-Dzień Sportu
-Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021.