Skład, cele i działania Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY:  Patryk Jania 3E

Wiceprzewodniczący:  Emilia Raźniak  3F 

Skarbnik:  Michał Kurek 3G

Sekretarz:  Julia Latosiewicz 3E

Pozostali członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego:

Oliwia Kopp 3E

Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego jest pan prof. Ryszard Paliński .

Główne cele działalności Rady Samorządu Uczniowskiego:

 • Zachęcenie uczniów naszego liceum do aktywnego udziału w życiu szkoły
 • Angażowanie uczniów w charytatywną pracę na rzecz potrzebujących
 • Rozwijanie w uczniach chęci do poznania i pogłębiania wiedzy z zakresu kultury
 • Integracja między klasami (chęć niesienia wzajemnej pomocy)
 • Przedstawienie dyrekcji potrzeb uczniów
 • Organizacja życia szkolnego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2019/2020

Październik

 1. Wybór Rady Samorządu Uczniowskiego.
 2. Wprowadzenie „Szczęśliwego Numerku”.
 3. Rozmowy z Dyrekcją i przedstawienie planu pracy Samorządu.

Listopad

 1. Nawiązanie współpracy z firmą „BluzUp”, zebranie i zrealizowanie zamówień dotyczących odzieży z logo naszej szkoły(ostateczny termin dostarczenia grudzień-styczeń 2020r. w zależności od ilości  zamówień).
 2. Stworzenie konta e-mail na zażalenia, skargi lub propozycje związane z pracą samorządu (dla uczniów jak i nauczycieli).
 3. Spotkanie z nauczycielami w celu otrzymania opinii na temat zrealizowanych i planowanych działań SU.
 4. Wprowadzenie pojemników na zakrętki lub baterie.
 5. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej pomysłów na zmiany lub akcje w naszej szkole.
 6. Stworzenie Koła Pomocy Samorządowi.

 Grudzień

 1. Organizacja Mikołajek (6 grudnia)
 2. Przegląd Kolęd i Pastorałek  (19 grudnia)
 3. Propozycje od SU dla Spółdzielni Szkolnej dot. sklepiku szkolnego

Styczeń

 1.  Organizacji wycieczki szkolnej.

Luty

 1. Organizacja poczty Walentynkowej (14 lutego).
 2. Konkurs Talentów.

Marzec

 1. Wybory Najmilszej Uczennicy i Najmilszego ucznia w ZSO.
 2. Spotkania ze studentami z różnych uczelni i kierunków.

Kwiecień

 1. Dzień Ziemi (22 kwietnia).
 2. Spotkania ze studentami z różnych uczelni i kierunków.
 3. Pożegnanie klas III maturalnych.

Maj

 1. Dzień Biblioteki (8 maja).

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka i Dzień Sportu (1 czerwca).