Skład i cele działania Samorządu Uczniowskiego 2016/2017

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA:  Aleksandra Jończyk 2C

Zastępca:   Urszula Sochacka 2C

Skarbnik:  Grzegorz Kominiak 1G

Sekretarz:  Patryk Firek 1F

Skład do zadań specjalnych:

Oliwier Bzowski

Katarzyna Klemensiewicz

Gabriela Jończyk

 

Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego jest pani prof. Joanna Kazanecka.

 

Główne cele działalności Rady Samorządu Uczniowskiego:

 • Zachęcenie uczniów naszego liceum do aktywnego udziału w życiu szkoły
 • Angażowanie uczniów w charytatywną pracę na rzecz potrzebujących
 • Rozwijanie w uczniach chęci do poznania i pogłębiania wiedzy z zakresu kultury
 • Integracja między klasami (chęć niesienia wzajemnej pomocy)
 • Przedstawienie dyrekcji potrzeb uczniów

Zaplanowane wydarzenia :

 1. Noc filmowa (każde spotkanie to maraton z innym rodzajem filmów, pierwszy maraton 25 listopad 2016)
 2. Akcja „Poczta Walentynkowa” ( 14 luty 2017)
 3. Dzień turystyki pieszej (9 czerwca 2017)
 4. Konkurs na „Najmilszego Ucznia”( 21 marzec 2017)
 5. Akcja „ciasteczko” WOŚP (piątek, 13 stycznia 2017)
 6. Pożegnanie klas trzecich (28 kwietnia 2017)
 7. Dzień sportu ( czerwiec 2017)

Pomysły związane z życiem uczniów:

 • Stworzenie Klubu Dyskusyjnego ( integracja uczniów i możliwość wypowiedzenia się w kwestiach spornych).
 • Wprowadzenie do sklepiku szkolnego zdrowych produktów, które są dopuszczalne
 • Utworzenie forum, gdzie zostaną zrzeszeni przewodniczący klas (ułatwienie w porozumiewaniu się)