Nauczyciele

Nazwisko i imię Przedmiot
Bandoła Katarzyna język polski
Baran Anna fizyka, matematyka
Białoń Tomasz religia
Biela Anna język niemiecki
Bielińska Agnieszka religia
Dudzik Klaudia WF
Dyląg Dariusz informatyka, geografia
Faracik Sylwia historia, wos, pp
Gol Iwona język rosyjski
Grabowska-Ćwierz Katarzyna matematyka
Jania-Michalak Dominika pedagog, pp
Janyga Katarzyna psycholog
Kazanecka Joanna historia, wos
Klemp Joanna język francuski
Kleszcz Monika język polski
Kowalska-Zahel Agata język niemiecki
Król-Kowalcze Agata WF
Kucharczyk Grażyna biologia, wf
Kucharczyk Łukasz WF
Kuś Robert język polski
Lemaniak Paweł historia
Łabędź Lidia pedagog, naucz. wspomagający
Łętocha Grażyna biologia, pp
Łotocka Agnieszka WF
Machnik Barbara język angielski
Madej Joanna język angielski
Manjura-Krawczyk Katarzyna język angielski
Matlak-Tryka Elżbieta język polski
Nowacki Szymon język angielski
Paliński Ryszard WF
Paniak Ewa pedagog
Panuś Agnieszka język polski, pedagog
Piekarz-Biela Małgorzata biblioteka
Pikulska-Woźniczka Maria język rosyjski, biblioteka
Pitak Roman wicedyrektor, informatyka
Płonka Łukasz naucz. wspomagający, pedagog
Polewka Marzena matematyka
Profic Edyta język angielski
Proszek Agnieszka wicedyrektor, fizyka
Proszek Krzysztof edb, informatyka
Przybyło Dorota matematyka
Przybyło Sławomir matematyka
Radoń Renata matematyka
Robak Ewa biblioteka
Rokosz-Kowalska Izabela geografia
Różycki Filip chemia
Rudnicka-Szyba Beata matematyka
Ruman Agnieszka geografia, wf
Rusek Maria WF
Rychlicka Joanna język angielski, język polski
Socha Celina język angielski
Sosin Katarzyna język angielski, język niemiecki
Sośnicka Anna wiedza o kulturze
Spyt Ryszard wiedza o kulturze
Strąg Małgorzata fizyka
Strzelec Beata historia, wos
Sumiński Leszek język angielski
Sztangret Katarzyna język polski
Szymoniak Anita biblioteka
Ślósarz Jacek dyrektor, fizyka
Śmietana Robert religia
Święch Alicja chemia
Święch Elżbieta WF
Twardowska Małgorzata biologia, pp
Warchał Cecylia chemia
Wiącek Zbigniew język polski
Woda Joanna język francuski
Wojtycza Alicja język niemiecki
Wysocka Katarzyna matematyka
Xięska Lucyna język angielski
Zawadzińska Zuzanna edb, wos