Nauczyciele

Nazwisko i imię Przedmiot
Bandoła Katarzyna język polski
Baran Anna fizyka, matematyka
Biela Anna język niemiecki, wos
Bielińska Agnieszka religia
Bonior Renata biblioteka
Dyląg Dariusz informatyka, geografia
Faracik Sylwia historia, wos, pp
Jania-Michalak Dominika pedagog, pp
Kazanecka Joanna historia, wos
Kęsek Iwona psycholog
Klemp Joanna język francuski
Kowalska-Zahel Agata język niemiecki
Kucharczyk Grażyna biologia, wf
Kucharczyk Łukasz wf
Kuś Robert język polski
Łętocha Grażyna biologia, pp
Łotocka Agnieszka wf
Madej Joanna język angielski
Manjura-Krawczyk Katarzyna język angielski
Matlak-Tryka Elżbieta język polski
Nowacki Szymon język angielski
Paliński Ryszard wf
Paniak Ewa pedagog
Panuś Agnieszka język polski, pedagog
Piekarz-Biela Małgorzata biblioteka
Pikulska-Woźniczka Maria język rosyjski
Pitak Roman wicedyrektor, informatyka, biblioteka
Polewka Marzena matematyka
Profic Edyta język angielski
Proszek Agnieszka wicedyrektor, fizyka
Przybyło Dorota matematyka
Przybyło Sławomir matematyka
Radoń Renata matematyka
Robak Ewa biblioteka
Rokosz-Kowalska Izabela geografia
Ruman Agnieszka geografia, wf
Rusek Maria wf
Rusnak Krzysztof religia
Rychlicka Joanna język angielski, język polski
Ryś Katarzyna język polski
Socha Celina język angielski
Sosin Katarzyna język angielski, język niemiecki
Sośnicka Anna wiedza o kulturze
Spyt Ryszard wiedza o kulturze
Strzelec Beata historia, wos
Szwed-Kostecka Joanna język łaciński
Szymoniak Anita biblioteka
Sztangret Katarzyna język polski
Ślósarz Jacek dyrektor, fizyka
Święch Alicja chemia
Święch Elżbieta wf
Twardowska Małgorzata biologia, pp
Wojtycza Alicja język niemiecki
Warchał Cecylia chemia
Xięska Lucyna język angielski
Zawadzińska Zuzanna edb, wos