Spotkanie trójek klasowych

W dniu 17.09.2019 roku o godz. 17:45 w sali 41 odbędzie się spotkanie trójek klasowych klas 3. z fotografem Pawłem Dzięgielem (oferta studniówkowa). Obecność obowiązkowa.

Lucyna Sikora

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się wg następującego harmonogramu:

godz 9:00 – klasy drugie i trzecie spotykają się z wychowawcami w salach. (Listy klas 2. znajdują się w budynku głównym)

godz 11:00 – klasy pierwsze- spektakl( dla chętnych ) teatru szkolnego w Miejskim Ośrodku Kultury. Po spektaklu (ok. godz. 12) spotkanie z wychowawcami w salach (Listy klas znajdują się w budynku głównym- Jagiellońska 8).

Matura poprawkowa

Egzaminy poprawkowe pisemne odbędą się 20 sierpnia o godz. 9:00. Proszę o zgłoszenie się na egzamin 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

Poprawkowe egzaminy ustne odbędą się 20 sierpnia:

język polski – godz 9:00

język angielski – godz 9:00.

Informacja dla nauczycieli o pracy w zespołach nadzorujących i przedmiotowych: Informacja dla nauczycieli.

Świadectwa maturalne

Świadectwa maturalne będą wydawane w czwartek 04 lipca 2019 roku od godziny 8:30 w sali 41.

W następnych dniach świadectwo można odebrać w sekretariacie.

Odszedł Jan Stawarz – krajoznawca i pasjonat lokalnej historii

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w wieku 85. lat

ś†p
JANA STAWARZA

długoletniego nauczyciela historii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach, przewodnika terenowego i przewodnika miejskiego po Krakowie; mimo przejścia na emeryturę, bardzo aktywnego w pracy krajoznawczo-turystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Przez wiele lat prowadził przy Myślenickim Ośrodku Kultury klub turystyczny „Truchcik”. Dopóki zdrowie na to pozwalało odwiedzał rokrocznie z pierwszymi klasami naszej Szkoły Stary Cmentarz w Myślenicach, opowiadając o pochowanych nań osobach szczególnie zasłużonych dla ziemi myślenickiej oraz o historii miasta. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Tysiąclecia Polski. Został również wyróżniony tytułem Zasłużony Przewodnik PTTK oraz medalem i tytułem Nauczyciel Kraju Ojczystego.

Rodzinie Zmarłego przekazujemy tą drogą głębokie wyrazy współczucia

Dyrekcja, Grono Profesorskie, Pracownicy Administracji i Młodzież
I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Myślenicach