klasa geografia-język polski-język angielski

Wszystkim uczniom zainteresowanym geografią, naukami społecznymi oraz językami obcymi proponujemy kształcenie w klasie o profilu geograficzno-językowym.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to:

geografia, język polski, język angielski.

SONY DSCPrzeznaczony dla uczniów, którzy wiążą przyszłość z naukami społecznymi, przyrodniczymi lub filologią. Ukończenie klasy o profilu geograficzno-językowym pozwala na kontynuowanie nauki na kierunkach: filologicznych, socjologicznych, prawniczych,  oraz nauk społecznych również o charakterze międzynarodowym, gdzie językiem wykładowym jest język angielski.

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy dodatkowo:

 • wyjazdy zagraniczne,
 • wycieczki przedmiotowe, Zloty na Kudłaczach,
 • spotkania z ciekawymi podróżnikami,
 • wyjazdy na wykłady o tematyce geograficznej na Uniwersytet Jagielloński, Akademię Pedagogiczną,
 • wycieczki organizowane przez Szkolne Koło PTT,
 • przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie, geografii i języka angielskiego,
 • zajęcia kółka z wiedzy o społeczeństwie,
 • możliwość uzyskania certyfikatów FCE, CAE, CPE.

DSC_0176Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach i olimpiadach, np.:

 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (geografia),
 • Olimpiada  Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • corocznie w nasze szkole odbywa się powiatowy „Konkurs wiedzy o górach”,
 • szkolne konkursy fotograficzne o tematyce geograficznej,
 • uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w corocznie organizowanej olimpiadzie języka angielskiego oraz powiatowym konkursie języka angielskiego, w którym od lat nasi uczniowie są laureatami,

Klasy o profilu geograficzno-społecznym są przeznaczone dla uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • filologia, językoznawstwo
 • turystyka i rekreacja,
 • zarządzanie firmami, ludźmi, projektami
 • administracja,
 • socjologia,