KONKURS WIEDZY O HISTORII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MYŚLENICACH I POSTACI JEGO PATRONA – TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowania historią naszej Szkoły i postacią jej patrona
 2. Poznanie losów i dokonań absolwentów Szkoły.
 3. Kształtowanie umiejętności selekcji informacji.
 4. Twórcza organizacja czasu wolnego
 5. Rozbudzenie poszanowania dla dorobku pokoleń minionych.
 6. Rozbudzenia zainteresowań i rozwijania uzdolnień uczniów Liceum.

Uczestnicy:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum

Tematy do wyboru dla uczniów klas pierwszych:

 1. Szkoła na przestrzeni czasu – oczami naszych dziadków, rodziców i nas.
 2. Znani absolwenci, I LO z lat 1970-2000. (np. Maciej Ostrowski, Józef Tomal, Stanisław Bisztyga, Leszek Zduń, Bogdan Kowalcze, dr Bogdan Kordula, Jerzy Bała, Kinga Herma, Cezary Herma, Anna Kosek, Karolina Kosek, Joanna Cyrek, Maciej Mikuła…….)
 3. Wyróżnieni medalem szkoły
 4. Temat zaproponowany przez uczestników uzgodniony z nauczycielem prowadzącym

Tematy do wyboru dla uczniów klas drugich:

 1. Miejsca związane z Tadeuszem Kościuszko w Polsce lub na świecie
 2. Kobiety w życiu Tadeusza Kościuszki.
 3. Temat zaproponowany przez uczestników uzgodniony z nauczycielem prowadzącym

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 1. Prace mogą być wykonane w zespołach 2-3 osobowych.
 2. Prace mogą być wykonane w różnych formach: prezentacja, gazetka, komiks, film, przedstawienie, skecz
 3. Prace zgłoszone do konkursu muszą być zapisane na płycie CD

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Prace należy dostarczyć do nauczycieli historii.
 2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z Dodatkową nagrodą będzie umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły lub wykorzystanie w materiałach promocyjnych.

Kryteria oceny:

 1. Zawartość merytoryczna,
 2. Sposób prezentacji i czytelność opracowania.
 3. Oryginalne ujęcie tematu,
 4. Wykorzystanie różnych źródeł informacji,

Terminy:

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele historii do 15 maja 2017 r.
 2. Pracę należy oddać do 2 czerwca 2017 r.
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 14 czerwca 2017 r. w czasie sesji zorganizowanej na terenie szkoły przez nauczycieli historii

– Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele historii.                                     – Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów wynikających z funkcjonowania szkoły.