Rozwój edukacyjnej bazy sportowej

malopolska
Nazwa projektu:
Rozwój edukacyjnej bazy sportowej poprzez budowę boisk sportowych przy Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego
Nazwa Programu Operacyjnego:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna
Numer i nazwa Działania:
Działanie 6.1. Rozwój miast; Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu
Umowa o dofinansowanie projektu ” Rozwój edukacyjnej bazy sportowej poprzez budowę boisk sportowych przy Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego”, o numerze nr MRPO.06.01.02-12-004/16-00-XVI/1/FE/16 w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 zawarta w dniu 24 marca 2016 r. , zmieniona Aneksem z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Beneficjent:
Powiat Myślenicki
Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach, Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach
Całkowita wartość projektu: 1 315 059,28 zł
• współfinansowanie: kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013: 545 268,47 zł
• kwota z budżetu Powiatu Myślenickiego: 523 885,41 zł
Termin rozpoczęcia realizacji: 08.07.2014 r.
Termin zakończenia realizacji: 30.10.2015 r.
OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmował realizację trzech zadań:
– budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych
w Myślenicach, o wym. 23,00 x 41,05 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Wykonano również montaż piłkochwytów wokół boiska, montaż bramek oraz utwardzono obejście do i wokół boiska. Ponadto wykonano oświetlenie obiektu, a na masztach oświetleniowych zamontowano cztery kamery. Boisko sportowe jest dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Realizatorem niniejszego zadania była Szkoła.
– budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Myślenicach,
o wymiarach 24 x 44 m (wraz ze strefa wybiegu) z nawierzchnią poliuretanową. Boisko mieści 2 podstawowe funkcje – użytkowane jest jako boisko do piłki ręcznej oraz boisko do koszykówki. Obiekt ogrodzony jest ze wszystkich stron ogrodzeniem z piłkochwytów. Wielofunkcyjne boisko sportowe jest dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Realizatorem niniejszego zadania było Starostwo Powiatowe w Myślenicach.
– budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach
o wymiarach 17,60 x 29,40 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Boisko mieści 2 podstawowe funkcje – użytkowane jest jako boisko do piłki ręcznej oraz boisko do koszykówki. Obiekt ogrodzony jest ze wszystkich stron ogrodzeniem z piłkochwytów. Wielofunkcyjne boisko sportowe jest dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Realizatorem niniejszego zadania była Szkoła.