O szkole

Wybierz I LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach!

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy absolwentom szkół podstawowych oddziały z przedmiotami rozszerzonymi:

 1. matematyka, fizyka, informatyka
 2. biologia, chemia
 3. biologia, matematyka
 4. matematyka, geografia, język angielski
 5. język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie
 6. geografia, język polski, język angielski

Nasi uczniowie:

Uczestniczą w konkursach i olimpiadach m.in.:

  • Ogólnopolska Olimpiada „O diamentowy indeks AGH” z fizyki, matematyki i geografii
  • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
  • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  • Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim
  • Turniej wiedzy o górach
 • Ogólnopolski Konkursu Recytatorski
 • Sesja biologiczno-chemiczna

Uczestniczą w zajęciach realizowanych w ramach projektów unijnych

 • Kształcenie Pełne Wyobraźni (przyroda, historia)
 • Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM.

Biorą udział w zawodach sportowycho4

 • Rejonowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców,
 • Rejonowa Licealiada w Piłce Pęcznej Dziewcząt i Chłopców,
 • Małopolska Licealiada w Pływaniu,

W kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Licealiady nasze Liceum zajęło 11 miejsce na 114 szkół średnich biorących udział w zawodach i było jedyną wyróżnioną szkołą w powiecie myślenickim .

Poświęcają swój wolny czas na:o2

 • Działalność Klubu Ośmiu (kiermasz świąteczny, zakup paczek dla najuboższych, jasełka, wolontariusze w szpitalu i domach opieki społecznej)
 • Zbiórki żywności prowadzone przez Caritas Betania
 • Zbiórkę na rzecz odnowy pomników na cmentarzu w okresie 1-2 listopada
 • Sprzątanie świata

Znają języki obce

 • Nauka języków obcych odbywa się w grupach wg poziomu znajomości języka,
 • Uczą się języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, łacińskiego, rosyjskiego
 • Korzystamy z nowoczesnych podręczników i technologii – część lekcji odbywa się z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
 • Uczestniczą w wymianie polsko-niemieckiej (najstarsza wymiana w Małopolsce).

Rozwijają swoje zainteresowania

 • Każdego roku aktualizujemy ofertę edukacyjną zgodnie z zainteresowaniami kandydatów oraz oczekiwaniami rodziców.
 • Uczniowie liceum zdobywają wiadomości nie tylko na lekcjach ale również podczas licznych wycieczek programowych zarówno krajowych jaki i zagranicznych
 • Zajęcia pozalekcyjne:SONY DSC
  • Kółka przedmiotowe przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
  • Kółka przedmiotowe dla uczniów klas I i II utrwalające materiał i poszerzające wiadomości,
  • Zajęcia realizowane w ramach projektów unijnych m.in z matematyki, przyrody, historii i społeczeństwa
  • Szkolny chór,
  • Orkiestra szkolna,
  • Szkolny teatr.

W szkole znajdą

 • Spółdzielnię Uczniowską prowadzącą sklepik z napojami i słodyczami,
 • Pomoc pedagoga i psychologa,
 • Bibliotekę i czytelnię multimedialną,

o1