I LO IM. T. KOŚCIUSZKI LAUREATEM NAGRODY JAKOŚCI NAUCZANIA SAPERE AUSO

28 listopada 2018 r. podczas uroczystej gali w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie zostały wręczone nagrody Małopolskiej Fundacji Sapere Auso dla placówek oświatowych, instytucji oraz uczelni wyższych, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem wychowawczym i naukowym.
Z satysfakcją informujemy, że nasze liceum zostało wyróżnione prestiżową Nagrodą Jakości Nauczania Sapere Auso 2018 w kategorii szkoły ponadgimnazjalne
za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i sportowe. Honorową statuetkę „Sapere Auso” tzn. „temu, który odważył się być mądrym”, z rąk pana Aleksandra Palczewskiego (Prezesa Fundacji Sapere Auso, Małopolskiego Kuratora Oświaty 2010-2015) odebrali Dyrektor I LO Jacek Ślósarz, Pani Dominika Jania–Michalak oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej Karol Kiszka.
Nagroda została ustanowiona przez Marszałka Województwa Małopolskiego,
a laureatów wyłania kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele: Polskiej Akademii Umiejętności, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Prezes Zarządu Sapere Auso – Małopolskiej Fundacji Stypendialnej. Czytaj dalej I LO IM. T. KOŚCIUSZKI LAUREATEM NAGRODY JAKOŚCI NAUCZANIA SAPERE AUSO

Jesteśmy Wiarygodną Szkołą!

pieczatka_cb_400

Nasze Liceum może pochwalić się CertyfikatemWiarygodna Szkoła”. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują placówki godne zaufania i stosujące odpowiednie standardy w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.

Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przez Instytut Badań Edukacyjnych przy współpracy z Ministerstwem Edukacji. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaki postęp dany uczeń wykonał w szkole. Czytaj dalej Jesteśmy Wiarygodną Szkołą!

Medal Szkoły 2015

pożegnanie427 kwietnia w sali widowiskowej MOKiS odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich. Były przemówienia i nagrody, wspomnienia chwil spędzonych w murach I LO. Wielu absolwentów uzyskało średnią ocen 4,75 i powyżej oraz zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. Otrzymali oni świadectwa z wyróżnieniem i dokonali wpisów do Złotej Księgi. W tym roku Medal Szkoły – decyzją Rady Pedagogicznej – przypadł MATEUSZOWI SMOLENIOWI z klasy 3B. To zaszczytne wyróżnienie stanowi dowód uznania dla wybitnych osiągnięć Mateusza. Jest on stypendystą MEN, finalistą etapu centralnego 64. Olimpiady Fizycznej, laureatem II stopnia VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z fizyki oraz laureatem III stopnia VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki. Dzięki swym sukcesom Mateusz Smoleń rozsławił imię naszej Szkoły i bez wątpienia należy do grona jej najwybitniejszych absolwentów.