Sesja biologiczno-chemiczna

Sesja biologiczno- chemiczna to duży projekt organizowany w naszej szkole od 2000 roku. Pierwsza impreza została przygotowana przez uczniów jednej klasy w ramach lekcji biologii jako sesja ekologiczna. Zaprezentowano ją pozostałym uczniom naszego LO i została przyjęta z dużym zainteresowaniem. Za rok postanowiono pomysł powtórzyć na większą skalę. Zaproszono do współpracy inne szkoły naszego powiatu i pomysł się bardzo spodobał. Wszedł na stałe do szkolnego kalendarium i jest kontynuowany do dziś. Zatem tegoroczna sesja naukowa o zasięgu powiatowym osiągnęła już pełnoletniość!

Co roku klasy realizujące biologię na poziomie rozszerzonym przygotowują prezentacje związane z przewodnim tematem i przedstawiają je przed dużą publicznością na auli szkolnej. W tym roku był to temat: „ Zwierzęta w życiu człowieka”. Słuchaczami są pozostali uczniowie klas biologiczno-chemicznych oraz biologiczno-polonistycznych, a także przedstawiciele gimnazjów  i starszych klas szkół podstawowych oraz zaproszeni goście. Zawsze możemy liczyć na obecność przedstawicieli Nadleśnictwa i Ligi Ochrony Przyrody. W tym roku gościliśmy także emerytowanych nauczycieli biologii i chemii.

Czytaj dalej „Sesja biologiczno-chemiczna”

POWIATOWA SESJA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

16 stycznia 2017r. w auli naszego LO odbyła się już VXII Sesja Biologiczno-Chemiczna. Tegoroczny temat, czyli „Rośliny w życiu człowieka” wzięli na warsztat uczniowie klas 2B i 2C o profilu biologiczno-chemicznym. Grono słuchaczy było bardzo pokaźne w tym roku. Z zaproszenia na sesję skorzystali uczniowie aż 4 gimnazjów (nr 1, 2, 3 z Myślenic oraz Trzebuni wraz z opiekunami) oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu: z Zespołu Szkół Dobczyce im. Ks. Józefa Tischnera, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Monte Cassino z Lubnia i Myślenic, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Chałubińskiego, oraz naszego liceum wraz z opiekunami. Na widowni nie zabrakło również przedstawiciela Ligi Ochrony Przyrody –mgr inż. Tadeusza Stanowskiego, a także przedstawicieli Nadleśnictwa Myślenice – Nadleśniczego mgr inż. Mariusza Bartosiewicza i leśniczego mgr inż. Wiktora Siłuszyka. W jury w tym roku zasiedli mgr inż. Małgorzata Piekarz Biela, mgr Agnieszka Nowikow, mgr inż. Irena Majdecka i mgr inż. Wiktor Siłuszyk. Czytaj dalej „POWIATOWA SESJA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA”

XVI SESJA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA W I LO im. T. KOŚCIUSZKI

Są wokół nas i w nas; znajdują się w powietrzu, wodzie i glebie. To one stały się tematem XVI sesji naukowej zorganizowanej przez młodzież i nauczycieli biologii oraz chemii I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach – wirusy, bakterie, protisty i grzyby. Uczniowie klas drugich przygotowali 12 prezentacji na temat: „Różnorodność mikroorganizmów i ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka”. Prezentujący wykazali, że stworzenia te stanowią integralną część naszego życia i niezbędne ogniwo przyrody. Niektóre groźne, inne przyjazne ale wszystkie ważne. Czytaj dalej „XVI SESJA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA W I LO im. T. KOŚCIUSZKI”