Medal Szkoły 2015

pożegnanie427 kwietnia w sali widowiskowej MOKiS odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich. Były przemówienia i nagrody, wspomnienia chwil spędzonych w murach I LO. Wielu absolwentów uzyskało średnią ocen 4,75 i powyżej oraz zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. Otrzymali oni świadectwa z wyróżnieniem i dokonali wpisów do Złotej Księgi. W tym roku Medal Szkoły – decyzją Rady Pedagogicznej – przypadł MATEUSZOWI SMOLENIOWI z klasy 3B. To zaszczytne wyróżnienie stanowi dowód uznania dla wybitnych osiągnięć Mateusza. Jest on stypendystą MEN, finalistą etapu centralnego 64. Olimpiady Fizycznej, laureatem II stopnia VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z fizyki oraz laureatem III stopnia VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki. Dzięki swym sukcesom Mateusz Smoleń rozsławił imię naszej Szkoły i bez wątpienia należy do grona jej najwybitniejszych absolwentów.