Pogawędki o Geografii

Uprzejmie informujemy, że Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w bieżącym roku akademickim organizuje kolejne Pogawędki o Geografii, które są dobrą okazją do powtórki materiału i nauki przed maturą.
Spotkania będą odbywały się w czwartki o 18:00 w sali 1.23.

Oto program:
13 grudnia 2018 – Mapa. Astronomiczne podstawy geografii.
3 stycznia 2019 – Geologia. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki rzeźbotwórcze.
10 stycznia 2019 – Rzeki na Ziemi. Jeziora na Ziemi. Oceany i morza.
28 lutego 2019 – Temperatura powietrza. Ciśnienie atmosferyczne. Wiatry na Ziemi. Klimaty na kuli ziemskiej.
14 marca 2019 – Rozmieszczenie ludności na Ziemi. Struktury demograficzne. Ludność Polski i świata. Miasta na Ziemi.
28 marca 2019 – Rolnictwo na świecie. Rolnictwo w Polsce.
4 kwietnia 2019 – Przemysł na świecie. Przemysł w Polsce. Okręgi przemysłowe.

Prosimy chętnych o zgłaszanie udziału do dziesięciu dni przed terminem danego wykładu u swoich nauczycieli geografii.
Planujemy również zorganizowanie nocy powtórkowej z geografii, na tydzień przed maturą (szczegóły w późniejszym terminie).

Geografia na żywo

20 maja br. uczniowie klasy 1E – pod opieką prof.prof.: siostry Lucyny Semik i pana Szymona Nowackiego – brali udział w wycieczce przedmiotowej z geografii w Pieniny i do najstarszego w Polsce parku narodowego. Uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach terenowych na trasie Czorsztyn – hala Majerz – Macelak – Krościenko.
W Pienińskim Parku Narodowym zapoznali się ze sposobami certyfikowania przez Unię Europejską lokalnych produktów gastronomicznych (m.in. z procesem produkcji oryginalnych oscypków w bacówce na hali Majerz), środowiskiem kulturowym (m.in. historią zamku czorsztyńskiego) oraz środowiskiem przyrodniczym (m.in. za pośrednictwem materiału filmowego na Wystawie Przyrodniczej w Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku). Młodzież miała możliwość sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę teoretyczną uzyskaną w szkole, oglądając naturalne okazy roślin i zwierząt oraz dyskutując z przewodnikiem naukowym parku, jak również przygotowując krótkie, 5-minutowe referaty, które następnie prezentowali na trasie wycieczki na forum grupy.