I LO IM. T. KOŚCIUSZKI LAUREATEM NAGRODY JAKOŚCI NAUCZANIA SAPERE AUSO

28 listopada 2018 r. podczas uroczystej gali w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie zostały wręczone nagrody Małopolskiej Fundacji Sapere Auso dla placówek oświatowych, instytucji oraz uczelni wyższych, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem wychowawczym i naukowym.
Z satysfakcją informujemy, że nasze liceum zostało wyróżnione prestiżową Nagrodą Jakości Nauczania Sapere Auso 2018 w kategorii szkoły ponadgimnazjalne
za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i sportowe. Honorową statuetkę „Sapere Auso” tzn. „temu, który odważył się być mądrym”, z rąk pana Aleksandra Palczewskiego (Prezesa Fundacji Sapere Auso, Małopolskiego Kuratora Oświaty 2010-2015) odebrali Dyrektor I LO Jacek Ślósarz, Pani Dominika Jania–Michalak oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej Karol Kiszka.
Nagroda została ustanowiona przez Marszałka Województwa Małopolskiego,
a laureatów wyłania kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele: Polskiej Akademii Umiejętności, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Prezes Zarządu Sapere Auso – Małopolskiej Fundacji Stypendialnej.
Otrzymana statuetka Nagrody Jakości Nauczania to dostrzeżenie codziennej pracy młodzieży, pragnącej zdobywać wiedzę, ich rodziców i nauczycieli, którzy pomagają rozwijać talenty oraz zdobywać laury w różnorodnych konkursach, olimpiadach. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!!

W tym roku Nagrodą Sapere Auso uhonorowano następujące szkoły ponadgimnazjalne
w Małopolsce:
Licea: I LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, V LO im. Augusta Witkowskiego
w Krakowie, VI LO im. A. Mickiewicza w Krakowie, I LO im. Seweryna Goszczyńskiego
w Nowym Targu, I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
Technika: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności
w Myślenicach, Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

Wniosek przygotowały Katarzyna Bandoła i Dominika Jania-Michalak