Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w Harbutowicach

Ogłasza się co następuje: W dniach od pierwszego do trzeciego października tego roku będzie mieć miejsce zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w Harbutowicach. W dani przynieść można złoto, jadło oraz ciepłe koce. Każdego darczyńcę czekają słowa podzięki i nieśmiertelna chwała.

Norbert Tomczyszyn, Tomasz Bochenek IIIF