Pierwsza Pomoc w przedszkolu

1We wtorek 25 października br. wolontariusze Klubu „Ośmiu” wraz z opiekunką wolontariatu p. Bożeną Serwińską udali się do Przedszkola Samorządowego nr 7 by przeprowadzić tam szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci.
Na początku opowiedzieliśmy dzieciom co to jest pierwsza pomoc. Następnie zaprezentowaliśmy na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową, po czym każde dziecko mogło samo spróbować przeprowadzić RKO na fantomie. Ćwiczyliśmy z dziećmi wybieranie numerów alarmowych. W nauce pomocne były kolorowanki z tymi numerami. Pokazaliśmy również dzieciom jak ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej bocznej i jak prawidłowo zaopatrywać rany. Dzieci chętnie angażowały się i chciały jak najlepiej wykonać wyznaczone im zadania. Na koniec przygotowaliśmy quiz o pierwszej pomocy, a za każdą poprawną odpowiedź dzieci były nagradzane.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy przeprowadzić taką akcję w przedszkolu, dzieląc się naszą wiedzą z dziećmi.

Wolontariusze Klubu „Ośmiu”