Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego ogłasza konkurs na sztukę teatralną!

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest z myślą o młodych autorach, którzy chcą podzielić się swoimi poglądami nt. współczesności.
2. Tematyka utworów jest nieograniczona — jedynym warunkiem jest to, żeby prace dotyczyły aktualnych problemów młodzieży.
3. Utwory konkursowe mogą liczyć maksymalnie do 20 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5).
4. Można przedstawić do konkursu jeden utwór napisany indywidualnie lub będący wynikiem współpracy 2-3 autorów.
5. Na konkurs należy zgłaszać teksty, które nie były dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie pseudonimem / kodem (u góry nad tytułem). Ten sam pseudonim / kod powinien znaleźć się na dołączonej do utworów kopercie, zawierającej dane osobowe autora / autorów: imię i nazwisko, klasę oraz e-mail.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
6. Termin składania prac upływa 31 marca 2015 roku.
7. Prace konkursowe oceni jury w składzie:
Przewodniczący — p. Jacek Ślósarz (dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego)
p. Agnieszka Panuś
p. Katarzyna Bandoła
p. Ryszard Spyt
8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 10 kwietnia 2015 roku.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!

Agnieszka Panuś