poprawkowy egzamin maturalny z matematyki

Wszystkich przystępujących do poprawkowego egzaminu z matematyki zapraszamy na zajęcia z matematyki w terminach:

Wtorek (2015-08-18) godz. 10:00
Środa (2015-08-19) godz. 12:00

Zajęcia prowadzi p. Wysocka. Ze względu na prace remontowe prowadzone w szkole sala będzie podana bezpośrednie przed zajęciami.

W poniedziałek 24.08 o godzinie 10:00 chętni mogą przystąpić do rozwiązywania próbnego arkusza z matematyki. Po „egzaminie” zostaną przedstawione i omówione rozwiązania pooszczególnych zadań. Udział w tych zajęciach należy zgłosić telefonicznie lub na adres e-mail: rpitak@almalo.edu.pl (Informacja potrzebna do przygotowania odpowiedniej liczby arkuszy)