STYPENDIUM SAPERE AUSO

Osoby ubiegające się o stypendium SAPERE AUSO (m.in.artystyczne, sportowe) proszone są o składanie wniosków wraz z dokumentami do psychologa szkolnego p. Aleksandry Podgórskiej do dnia 29.09. br (wtorek) do godz. 11.45. Wnioski zostaną złożone w siedzibie fundacji w Krakowie (można też zrobić to osobiście).
Pełny regulamin programu stypendialnego znajduje się na stronie: www.sapereauso.org