XVI SESJA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA W I LO im. T. KOŚCIUSZKI

Są wokół nas i w nas; znajdują się w powietrzu, wodzie i glebie. To one stały się tematem XVI sesji naukowej zorganizowanej przez młodzież i nauczycieli biologii oraz chemii I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach – wirusy, bakterie, protisty i grzyby. Uczniowie klas drugich przygotowali 12 prezentacji na temat: „Różnorodność mikroorganizmów i ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka”. Prezentujący wykazali, że stworzenia te stanowią integralną część naszego życia i niezbędne ogniwo przyrody. Niektóre groźne, inne przyjazne ale wszystkie ważne.

W dniu 9 lutego 2016 r. w auli szkolnej zgromadziła się młodzież gimnazjów nr 1, 2, 3 z Myślenic oraz gimnazjum z Trzebuni wraz z opiekunami, licealiści klas biologiczno – chemicznych oraz zaproszeni goście z Nadleśnictwa Myślenice: mgr inż. Mariusz Bartosiewicz i mgr inż. Wiktor Siłuszyk oraz prezes Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody dr inż. Alfred Król. W ramach sesji oprócz prezentacji miał też miejsce konkurs dla uczniów reprezentujących szkoły średnie powiatu myślenickiego nawiązujący do tematyki sesji w konwencji maturalnej. W tej kategorii zwyciężyli: Filip Madej z ZSP im.T. Chałubińskiego oraz Aleksandra Ćwierz i Katarzyna Koloch z I LO im. T. Kościuszki. Spośród zaproszonych gimnazjalistów chętni mogli wziąć udział w teście sprawdzającym znajomość zagadnień poruszanych na sesji. Tu zwycięzcami okazali się: Dawid Biały z gimnazjum nr 1, Aniela Mazanowska z Gimnazjum nr 2, Dagmara Bednarz z gimnazjum z Trzebuni oraz Małgorzata Kosakowska z Gimnazjum nr 3.

Jury w składzie: mgr inż. Małgorzata Biela, mgr Agnieszka Nowikow, mgr inz. Irena Majdecka i mgr Grażyna Kucharczyk oceniające poprawność merytoryczną i interesujące ujęcie prezentacji przyznało nagrody: I miejsce Karolina Sawska i Gabriela Krawczyk, II miejsce Paulina Wnęk i Paulina Dobosz i dwa III miejsca ex equo : Magdalena Stoch i Krystyna Czepiel oraz Klaudia Żaba i Rafał Kęsek.

Wszystkie prezentacje były przygotowane bardzo profesjonalnie i przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat mikroorganizmów.

Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe, a współorganizatorem sesji Dyrekcja I LO im. T. Kościuszki

Nauczyciele biologii i chemii I LO