Nauczyciele z „Kościuszki” w programie Erasmus+

img_4368 W dniach 29.09.2016-8.10.2016  pięciu nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Myślenicach uczestniczyło w szkoleniu w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. (Zadaniem tego programu jest wspieranie krajów w nim uczestniczących w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu.)

Tematem projektu, zaplanowanego na pięć spotkań w ciągu dwóch lat, jest szeroko rozumiane indywidualne wspieranie uczniów w ich problemach oraz rozwoju i radzeniu sobie na rynku pracy w jednoczącej się Europie. W naszym projekcie zamierzamy udoskonalić środki wsparcia indywidualnego ucznia stosowane w naszych szkołach po to, żeby polepszyć umiejętności i szanse naszych uczniów. Razem z uczestniczącymi uczniami chcemy rozważać jak możemy ich indywidualnie wesprzeć w zdobywaniu nowych umiejętności. Dostaną oni również szansę na  pogłębienie świadomości kulturowej i politycznej. Projekt ten jest projektem nowatorskim, zakładającym wymianę doświadczeń między szkołami z różnych krajów i szkolenie nauczycieli, będące wsparciem w ich pracy zawodowej. Program jest finansowany w całości z funduszy unijnych w ramach akcji  2. Partnerstwa Strategiczne. (Są to projekty współpracy instytucji działających w obszarze edukacji  realizowane  na rzecz innowacji oraz wspierania wymiany dobrych praktyk.)

W projekcie biorą udział cztery szkoły: po jednej z Niemiec i Polski oraz dwie z Turcji. Pierwsze spotkanie, które odbyło się w Turcji, w miejscowości Izmir, miało na celu zapoznanie się z tematyką i organizacją projektu. W trakcie pracy nad projektem wypracowano umowę i terminarz spotkań, łącznie ze spotkaniem uczniów z w/w szkół. Grupa zapoznała się ze specyfiką systemu edukacji w Turcji i tamtejszym podejściem do problemów młodzieży oraz sposobami ich rozwiązywania. Nauczyciele z Niemiec i Polski odwiedzili szkoły tureckie biorące udział w programie, jak również uczestniczyli w prowadzonych tam lekcjach (muzyka, informatyka, sztuka i WF). Dodatkowo w ramach pracy nad projektem uczestnicy mieli okazję zapoznać się z bogatą kulturą i historią regionu. W czasie trwania projektu nauczyciele, a także uczniowie, po zapoznaniu się ze specyfiką pracy w poszczególnych krajach, zastanawiać się będą jakie sposoby indywidualnego wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjnej można zastosować w  praktyce w swojej szkole, aby jak najpełniej rozwijać potencjał młodych ludzi. Następne szkolenie zespołu projektowego zaplanowano na grudzień 2016 w szkole partnerskiej w Bochum (Niemcy).

Nauczyciele biorący udział w projekcie w składzie: Anna Biela (jęz. nimg_3845iemiecki, koordynator projektu ze strony polskiej), Grażyna Łętocha (biologia, przedsiębiorczość), Aleksandra Podgórska (psycholog szkolny), Joanna Rychlicka (jęz. angielski, jęz. polski) oraz Katarzyna Sosin (jęz. angielski, jęz. niemiecki) dziękują Starostwu Powiatowemu w Myślenicach oraz dyrekcji ZSO w Myślenicach za wsparcie organizacyjne  konieczne do wzięcia udziału w projekcie.